พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

[Total: 0    Average: 0/5]

เวลาเปิดบริการ 08.00 – 18.00ตั้งอยู่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

นอกจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองจะทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักรที่ปกครองประเทศยาวนานที่สุดถึง 417 ปี จนแม้เมื่อประเทศไทยก้าวมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว แต่ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังแจ่มชัด ในใจชาวอยุธยา เมื่อเกิดเหตุอาถรรพ์ขึ้นหลายครั้งหลายหน ชาวเมืองทำมาค้าขายฝืดเคือง ชีวิตหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้ เพราะเชื่อกันว่าอยุธยาคือเมืองอาถรรพ์ ด้วยเกิดเหตุกรุงแตกขึ้นจนนำไปสู่การล้มตายของผู้คนจำนวนมาก ทางจังหวัดจึงสถาปนาพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ผู้ที่ชาวอยุธยาเลื่อมใสในฐานะที่เป็น ‘เทพศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง’ ขึ้นในพ.ศ.2511 ดำเนินการก่อสร้าง 2 ปีจึงแล้วเสร็จ เพื่อหวังให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

 

พระบรมราชานุสาวรีย์นี้น่าเกรงขามยิ่งนัก พระเจ้าอู่ทองขนาดเท่าครึ่งหนึ่งขององค์จริง  เนื้อทองสัมฤทธิ์รมน้ำยาสีเขียว ในอิริยาบถประทับยืน พระเกศาเกล้าขึ้น พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์และฉลองพระองค์อย่างพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้อันเป็นที่บรรจุอัฐิของพระองค์ ณ วัดพระราม บริเวณสนามหลวงเดิม  หน้าวิหารพระมงคลบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันพุธที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.2513 และทุกวันที่ 3 เมษายน ชาวอยุธยาจะร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นราชพลีแด่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองที่ทรงปกปักษ์นครโบราณแห่งนี้มาหลายศตวรรษ

 

นอกจากนี้ควรไปสักการะพระดวงวิญญานของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง และอดีตบูรณกษัตริย์ 5 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระนารายณ์และสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งสถิตอยู่ ณ อยุธยามหาปราสาทที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย เปิดให้สักการะได้ทุกวัน

(Visited 14 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น