ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_297411416

ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ มีดังนี้

1. บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ

2. ถ้าตราสารทำขึ้นนอกประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศเป็น ผู้เสียอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น

ถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติตามความข้างต้น ผู้ทรงคนใดคนหนึ่งต้องเสียอากรแล้วจึงยื่นตราสารเพื่อให้จ่ายเงิน รับรอง สลักหลัง โอนหรือถือเอาประโยชน์ได้

ผู้ทรงตราสารคนใด ได้ตราสารตามความข้างต้นไว้ในครอบครองก่อนพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น จะเป็นผู้เสียอากรก็ได้โดยมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ทรงคนก่อนๆ

3. ตั๋วเงินที่ยื่นให้ชำระเงิน มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้รับตั๋วจะเสียอากรและใช้สิทธิไล่เบี้ยจาก ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือหักค่าอากรจากเงินที่จะชำระก็ได้

4. ผู้มีหน้าที่เสียอากร ตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ อาจตกลงให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้เสียอากรแทนตนก็ได้ เว้นแต่กรณีตาม 2.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts:

หุ้นทุนของบริษัทมีกี่ประเภท?
การออมเงินในแต่ละเดือนที่ทำเอาคุณต้องอดออม
ทิศไม่ดีในบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยปี 2560
เงินได้ที่ต้องเสียภาษี
การออมเงินไม่ใช่เราจะออมจำนวนมาก
เงินปันผลและหุ้นปันผล
WhatsApp เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ โทรหากันฟรีผ่านแอพ
Health star ratings Kellogg reveals the cereal
หลักในการจัดทำบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่ว ๆ ไป
เกร็ดความรู้เล็กๆ สำหรับ FACEBOOK LIVE
การจัดทำบัญชีเพื่อเป็นการจัดทำรายงานทางการเงิน
ภาพหลุด ฝาหลัง iPhone 6C รุ่นประหยัด จอ 4 นิ้ว
บันทึกบัญชี ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ มีความผิดหรือไม่
อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว
การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง

ใส่ความเห็น