ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีใครบ้าง

[Total: 0    Average: 0/5]

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีใครบ้าง

shutterstock_56894551

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1) บุคคลธรรมดา

2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

3) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

4) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

5) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ ตอน 2
สถานการณ์การเงินของคุณทำท่าจะมีปัญหาเสียแล้ว
องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต เป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้า
สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
Health star ratings Kellogg reveals the cereal
คอร์สเรียนบัญชีออนไลน์ ตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน
มาตรฐานของแม่บทการบัญชีสำหรับนักบัญชีที่ควรรู้
เคล็ดลับ 3 ขั้นตอน ที่ทำให้หน้าใสปิ๊ง
ต้องจ่ายค่ารับรองอย่างไร ไม่ให้ถือเป็น (รายจ่ายต้องห้าม)
การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ
การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม
อาหารที่รับประทานแล้วสวย
หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ
อาการปวดหลัง หรือว่าปวดตึงหัวไหล่ มาจาก ดินไปคุยไป

ใส่ความเห็น