ปัญหาของเด็กวัยรุ่นที่ติดไอทีและเทคโนโลยีมากเกิน

[Total: 0    Average: 0/5]

ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นยุคของไอทีและเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก บางครั้งอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี หากใช้มากเกินก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีที่คุณเองนั้นคาดไม่ถึงเช่น

  1. ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเคยทำอะไรแบบใดก็จะทำแบบนั้น แต่เมื่อมีไอทีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก็มักจะไม่ค่อยรับกับสิ่งใหม่ๆจนเกิดความเครียดหรือกลัว บางครั้งหากมีมากเกินไปอาจทำให้คนต้องตกงาน
  2. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนของสังคมโลก ทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกด้านการแต่งกายและเกิดการเปลี่ยนแปลงการมอมเมาเยาวชนในรูปแบบของเกมส์อิเล็คทรอนิคส์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเยาวชน ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของสงคมนั้น
  3. ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น เหตุผลที่วัยรุ่นยุคใหม่มีการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับไอทีและเทคโนโลยี เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ บางครั้งก็อาจทำผิดศีลได้อย่างง่าย
  4. มีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารและการทำงานแต่อีกด้านหนึ่งก็จะทำให้การพบปะสังสรรค์น้อยลงหรือร่วมทำกิจกรรมในครอบครัวได้น้อยลงอีกด้วย
  5. เกิดช่องว่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการลงทุนในขณะที่ชนชั้นระดับรองลงมามีจำนวนมากกลับไม่มีโอกาสใช้ หรือผู้ที่ยากจนก็ไม่มีโอกาสใช้เช่นกัน
  6. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อทุกอย่างมีการพัฒนาขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสายตา โรคกระเพาะ สุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท

ด้านความเจริญทางไอทีและเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์มากหากใช้อยู่ในความพอดีไม่มากเกินหรือน้อยเกินเพราะผลเสียทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่คุณเท่านั้น หากจะเลือกไม่เรียนรู้เลยก็อาจจะทำให้คุณนั้นตามความทันสมัยไม่ทันได้ บางครั้งอาจจะตกเป็นเหยื่อของสังคมได้ง่ายๆ ควจจะรู้บ้างในบางเรื่องก็จะดีกว่าไม่รู้อะไรเลย

ใส่ความเห็น