ประโยคปฏิเสธ 8 ตัวอย่าง หมายถึง แต่ง คำ ว่า คือ มี อะไร บ้าง

ประโยคปฎิเสธ
Click to rate this post!
[Total: 295 Average: 5]

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ เป็นประโยคที่มีเนื้อความ ตรงข้ามกับประโยคบอกเล่า จะมีคําว่า ไม่ มิได้ ไม่ได้ มิใช่ ไม่ใช่ อยู่ในประโยค

ตัวอย่าง ประโยคปฏิเสธ
  1. ลูกแกะไม่รู้จักพ่อของมัน
  2. ข้าพเจ้ามิได้ทําน้ําในลําธารขุ่น
  3. น้องขนมไม่ชอบอากาศร้อน
  4. ฉันมิใช่คนนิสัยพาลอย่างหมาป่า
  5. ลูกแกะอยู่ปลายลําธารไม่ใช่อยู่ต้นลําธาร
  6. พ่อยังไม่ได้กลับบ้านเลย
  7. ปราณี ไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้
  8. ปราณี ไม่ใช่พี่สาวของสมใจ
  9. สมานมิได้เป็นหมอ

ทีมา:dltv.ac.th


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 1 เมษายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top