ประเภทขององค์กรธุรกิจ

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_151740959 (2)

ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทขององค์กรธุรกิจ

ในการเลือกรูปแบบขององค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมองที่ 4 ประเด็นหลักใหญ่ๆคือ

-ลักษณะ/รูปแบบขององค์กรธุรกิจที่จะประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนว่าธุรกิจที่จะทำนั้นจะต้องใช้เงินหมุนเวียนในธุรกิจจำนวนประมาณเท่าใด ต้องการผู้ร่วมทุนหรือไม่มีระยะเวลาต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจมากน้อยเพียงใด

-การบริหารจัดการ ผู้ประกอบการควรจะทราบก่อนว่าตนเองมีความประสงค์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการมาแล้ว ผู้ประกอบการยินดีที่จะอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมลงทุนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในระดับมากน้อยเพียงใด

-เงินทุน ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนเท่าใดในตอนเริ่มต้นประกอบธุรกิจ จำเป็นจะต้องกู้ยืมธนาคารพาณิชย์หรือไม่ ผู้ประกอบการควรที่จะทราบ่วาธุรกิจที่ดำเนินอยู่จะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะก่อผลกำไรตามจำนวนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

-วิธีแบ่งปันผลกำไร ผู้ประกอบการควรที่จะวางแผนกับผู้เข้าร่วมทุนตั้งแต่เริ่มประกอบการธุรกิจว่าจะแบ่งปันผลกำไรที่เกิดขึ้นในอัตราส่วนที่เท่าใดและอย่างไร เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

Announcing a specification for PHP
การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร?
กิจการอสังหาริมทรัพย์
การทําบัญชี รายรับ รายจ่าย สิ่งที่ผู้ประกอบการควรเริ่มทำตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
แนวการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร
Gadget Ogling: Amazon on Fire, Virtual Reality, True Nature and Energy Relief
ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท
วิธีออกและยกเลิกใบแทนใบกำกับภาษี
ข้อดีของการบันทึกบัญชีทุกวันสำหรับพนักงานบัญชีที่ทำงานประจำ
The dangers of eating too much restaurant food
ผู้ที่มีสิทธิ์การรับรองบัญชีและตรวจสอบตามมาตรา 3 สัตต
วิธีเลือกสำนักงานบัญชี
ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เมื่อไร
ประเภทและส่วนประกอบที่สำคัญของการทำระบบบัญชีบริษัท
รามภาระภาษีต่างๆ ที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต้องรู้ไว้

ใส่ความเห็น