ปิดบัญชี 2 ธนาคาร [ตัวอย่าง] ประชุมปิดบัญชีธนาคาร เลิกบริษัท รายการ

ปิดบัญชีธนาคาร
Click to rate this post!
[Total: 3876 Average: 5]

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

ตัวอย่างการประชุมปิดบัญชี ธนาคาร บริษัท

รายงานการประชุม

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร
ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

บริษัท………………………………………………………………………จำกัด

ประชุม ณ สำนักงานบริษัท

ประชุม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่…………………………………………………………………………………………………………

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

  1. ……………………………………………………………….         ประธานที่ประชุม
  2. ………………………………………………………………          กรรมการ
  3. ……………………………………………………………..           กรรมการ

โดย……………………………….ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมตามวาระ ดังนี้

    • วาระที่ 1 ……………………………………………………
    • วาระที่ 2 …………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………..


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 14 สิงหาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top