บ้านทาป่าเปา

[Total: 0    Average: 0/5]

เวลาเปิดบริการ 08.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด ลำพูน

โฮมสเตย์ที่จะทำให้คุณเข้าใจคุณค่าของผืนป่าซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ในความสมดุล ชุมชนบ้านท่าป่าเปาแห่งนี้จัดเป็นชุมชนเข้มแข็งชุมชนหนึ่ง ชาวบ้านมีการจัดระเบียบภายในชุมชนที่สามารถดูแลกันเองได้เป็นอย่างดี รวมทั้งปลูกฝังในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อปูทางไปสู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน

 

ที่ตั้ง :ตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโทร. 0 5300 6222

10 วัดห้ามพลาดเมื่อมาลำพูน

ร้านอาหารต้องลองของลำพูน

ร้านเก๋ๆนั่งชิวในลำพูน

(Visited 4 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น