พระ บัญญัติ 10 ประการ หลักธรรม คล้ายกับ กับ ศีล

บัญญัติ10ประการ
Click to rate this post!
[Total: 2276 Average: 5]

บัญญัติ 10 ประการ

บัญญัติ 10 ประการ
 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว
 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร
 3. วันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
 4. จงนับถือบิดามารดา
  การนับถือบิดารมารดาและบรรพบุรุษเป็นหน้าที่สำคัญเพราะพวกเขาคือผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันประกอบด้วยคุณค่า ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตในทุก ๆ ด้าน บุตรคือผู้สืบทอดเจตนารมณ์ต่าง ๆ ด้วยการรับและปฏิบัติตาม ซึ่งก็อาจมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของกาลเวลา การเน้นความเคารพต่อบิดามารดาเป็นการตอกย้ำความสำคัญของอุดมคติ คุณธรรมและคุณค่าต่าง ๆ ของอดีต เพื่อไม่ให้ลืมอดีต ลืมรากฐานชีวิตดั้งเดิมของตนเอง หันไปหาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่มีคุณค่า ที่แท้จริงและไม่อาจต่อเนื่องกับประเพณีเดิมได้ ดำเนินชีวิตไปอย่างไม่มีรากเหง้า
 5. อย่าฆ่าคน
  อย่าฆ่าคน บัญญัติข้อนี้มาจากความเชื่อที่ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ชีวิตมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ เหนือชีวิตนี้ชีวิตมีค่าสูงสุดซึ่งมนุษย์ยอมสละทุกสิ่งเพื่อจะได้อยู่ยืนาน เมื่อลมหายใจเข้าออกมาจากพระเจ้า ทุกขณะในชีวิต จึงเป็นชีวิตในพระเจ้า
 6. อย่าล่วงประเวณี
 7. อย่าลักทรัพย์
  อย่าลักทรัพย์ บัญญัติข้อนี้ไม่ได้หมายถึงแต่การขโมยของผู้อื่น แต่รวมถึงการเบียดเบียน การกดขี่ การเอาเปรียบผู้อ่อนแอกว่า ผู้ที่ยากจนกว่า หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเนื่องเกี่ยวกับความยุติธรรม ส่วนที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์โดยตรง พระคัมภีร์กล่าวถึงความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นและของโลกโดยทั่วไป

  การลักทรัพย์มีโทษหนักเบาตามกรณี หนังสือห้าเล่มแรกได้กำหนดกฎเกณฑ์และการลงโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มาก เกี่ยวกับบัญญัติข้อนี้มีเรื่องที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งมนุษย์แต่ละคนมีแม้ว่าในท้ายที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าจะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดมิได้ เพราะว่าที่ดินนั้นเป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นแขกเมือง และเป็นผู้อาศัยอยู่กับเรา”

 8. อย่าขโมย
  อย่านินทาว่าร้าย ซึ่งรวมถึงการมุสาการเป็นพยานเท็จทำให้ผู้อื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง การหลอกลวงทุกชนิดทั้งด้วย การปฏิบัติและคำพูด “คนไร้ค่าคือคนชั่วร้ายที่เที่ยวไปด้วยวาจาคดเคี้ยว ตาของเขาก็ขยิบ เท้าของเขาก็ขยับ นิ้วของเขาก็ชี้ไป ประดิษฐ์ความ ชั่วร้ายด้วยใจตลบแตลงหว่านความแตกร้าวอยู่เรื่อยไป ”

  การกล่าวเท็จโยงไปถึงจิตใจและความคิดที่ชั่วร้ายความอิจฉาริษยา ความมุ่งร้ายต่อผู้อื่น ดังตัวอย่างของกาอินที่ฆ่าอาแบล น้องชายพระเจ้าทรงถามถึงอาแบล กาอินก็โกหกว่าไม่ทราบ หรือพี่น้องของโยเซฟที่อิจฉาโยเซฟและขายให้กับ พ่อค้าอียิปต์แล้วไปโกหกยากอบผู้บิดาว่า โยเซฟถูกสัตว์ป่ากัดกิน และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งได้รับการกล่าวโทษและประฌาม เช่นเดียวกับที่ พระเยซูทรงประฌามพวกฟาริสี คัมภีราจารย์ เพราะความหน้าซื่อใจคดของพวกเขา พระองค์เปรียบเทียบคนเเหล่านี้กับหลุมศพที่ งดงามแต่ภายนอก คนเหล่านี้ไม่พูดความจริงและไม่ปฏิบัติ “จริง” เซนต์ปิเตอร์สอนว่า

  “ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักเพื่อนพี่น้องอย่างจริงใจ ท่านทั้งหลายจงรักกันมากด้วยน้ำใสใจจริง” ทั้งนี้เพราะพวกเขาเชื่อในพระเยซูผู้ทรงเป็น “หนทางความจริง และชีวิต”

 9. อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้านของเจ้า
 10. อย่าโลภอยากได้เรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมากอยากได้เมียของเพื่อนบ้าน หรือทาสของเขา โค ลา ของเขา หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพื่อนบ้านนั้น

คำค้น : 7 บาป พระ หลัก ไทย เพลง สุข สุข กระทรวง สาธารณสุข ศาสนา คริสต์ ของ ศาสนา คริสต์ สุข ppt nanatsu no taizai หนัง หนัง สุข pdf ที่ สอดคล้อง กับ ศีล 5 nanatsu no taizai สุขภาพ สุข ศาสนาพุทธ nanatsu no taizai pantip สุข หมาย ถึง ใบงาน เรื่อง สุข ป 1 เรื่องอย่าลักทรัพย์ สอดคล้องศีลข้อใดในศาสนาพุทธ ดู หนัง บัญญัติ ๑๐ ประการ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีอะไรบ้าง สุข มี อะไร บ้าง ภาพ สุข ศาสนา คริสต์ สอดคล้อง กับ ศีล 5 ในศาสนาพุทธ อย่างไร เพลง ใบงาน เรื่อง สุข ป. 1 ในการออกกำลังกาย พระ ศาสนา คริสต์ ของ ศาสนา อิสลาม หนัง เรื่อง ความ หมาย ของ สุข สุข ภาษา อังกฤษ โมเสส หลัก หลักธรรม ทาง พระพุทธ ศาสนา ประหยัด พลังงาน โปสเตอร์ สุข พากย์ไทย สำหรับการป้องกันโรค กระเพาะอาหาร ของ คอมพิวเตอร์ รูปภาพ สุข สุข สุขศึกษา ความ หมาย สุข ใบงาน เรื่อง สุข ป. 5 the ten commandments 2006 hd พากษ์ไทย เพลง สุข mp3

Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
หนังสือรับรองเงินเดือน

ใบรับรองเงินเดือน 7 หนังสือรับรอง ตัวอย่าง ทำเอง

หนังสือรับรองเงินเดือน นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ใบรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต ใบรับรองเงินเดือน ออกรถ เอกสารที่ใช้ในการออกรถยนต์ ( บุคคลธรรมดา ) ทําใบรับรองเงินเดือน เอง แบบฟอร์มขอ หนังสือ รับรองเงินเดือน หนังสือ รับรองเงินเดือนราชการ หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ราชการ หนังสือรับรองบุคคล คำถามที่พบบ่อย หนังสือ รับรองเงินเดือน ประทับตราสีอะไร หนังสือ รับรองเงินเดือน มีอายุกี่เดือน
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร เขต 2 ภาค ที่เที่ยว น้ำตก เส้นทาง

กำแพงเพชร ที่ตั้งและอาณาเขต สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สัญลักษณ์ประจำจังหวัด การปกครองส่วนท้องถิ่น กำแพงเพชร แผนที่ กำแพงเพชร ภาค จุดเด่น กำแพงเพชร กิน เที่ยวกำแพงเพชร เที่ยวกำแพงเพชร1วัน กำแพงเพชร ที่พัก กำแพงเพชร เส้นทาง ประวัติ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ภงด53

ภงด 53 ตัวอย่าง การกรอกแบบ นิติบุคคล อัตรา

ภงด 53 คือ ใครบ้าง? ที่เป็นผู้หัก และ ผู้ถูกหัก วิธีคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราการหัก ในแต่ละประเภทที่ใช้ หลักๆ ความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวอย่างการ การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 53
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดพาหุงมหากา 9 จบ หลวงพ่อจรัญ ก่อนนอน ย่อ

บทสวดพาหุงมหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน <> คาถาแผ่เมตตาตนเอง แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล) คำแปล มหาการุณิโก
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
สัญญาเช่ารถ

สัญญาเช่ารถ หนังสือสัญญาเงินกู้ 108 สัญญา

หนังสือสัญญาข้อตกลง หนังสือสัญญาข้อตกลงร่วมกัน หนังสือสัญญาทั่วไป หนังสือสัญญา PDF หนังสือสัญญาซื้อขาย หนังสือสัญญาเงินยืม หนังสือสัญญา รับผิดชอบ หนังสือสัญญายกให้

Leave a Comment

Scroll to Top