บัญชีครัวเรือน

[Total: 1    Average: 5/5]

ด้วยเศรษฐกิจยุคนี้ที่ปัญหาเรื่องข้าวของแพงค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้หลายคนต้องทำการรัดเข็มขัดอย่างเร่งด่วน หากทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายของส่วนตัวก็จะทำให้คุณสามารถรู้ถึงสภาพคล่องภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี สำหรับการทำบัญชีครัวเรือนไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเหมือนกับการทำบัญชีของบริษัท

บัญชีครัวเรือน คือ การทำบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำวันหรือบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ในชีวิตและในครอบครัว เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้   บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ  บัญชีเด็กและเยาชนของเรา หรือจะเป็นบัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ซึ่งเราสามารถจดบันทึกเรื่องราว สิ่งหรือเรื่องราวในชีวิตได้เช่นกัน

การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจเพื่อการบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันหรือประจำเดือนว่ามีรายรับมาจากที่ใดบ้างและจำนวนเท่าใด  และมีรายจ่ายอะไรบ้างจำนวนเท่าไรในแต่ละวัน หรือจะสรุปตัวเลขเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี  เพื่อจะได้ว่ารายรับ – รายจ่ายเท่าใด มียอดคงเหลือเท่าใด หรือ มีเงินไม่พอใช้หรือติดลบเท่าใดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับครอบครัว  หากรายจ่ายมากกว่ารายรับแสดงให้เห็นว่ากำลังประสบปัญหาการเงินติดลบควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเช่นการทานข้าวนอกบ้านลดการสังสรรค์ให้น้อยลง ให้เลือกจ่ายในสิ่งที่จำเป็นก่อนเช่นค่ายา ค่าการศึกษา ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้มองเห็นภาพได้ชัดมากที่สุด หากเรานั้นควักเงินจ่ายเพียงอย่างเดียวก็จะไม่รู้ว่าใช้ไปเท่าไรแล้วจะมารู้อีกทีเมื่อมานับเงินในกระเป๋า วิธีแก้คือจำกัดการใช้เงินในแต่ละวันเมื่อเจอสิ่งของที่ถูกใจให้คิดไตร่ตรองให้นานมาสิ่งนั้นสำคัญมากน้อยเช่นไร ให้เลือกซื้อเพราะจำเป็นมากกว่าความชอบหรือตามกระแส

การทำบัญชีครัวเรือนคือทางออกและเหมาะสมมากที่สุดสำหรับยุคสมัยนี้ ที่จะทำให้เห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายได้ชัดเจนยิ่งถ้าเรามียอดคงเหลือที่มากนั่นคือเงินเก็บจะทำให้รู้สึกภูมิใจมากยิ่งขึ้น สำหรับการทำบัญชีครัวเรือนไม่ได้มีรูปแบบตารางการทำบัญชีที่ตายตัวอาจจะทำตารางแบบง่ายๆตามความเข้าใจ และเมื่อสิ้นสุดวันก็นำมาคำนวณดูยอดคงเหลืออีกครั้ง

(Visited 9 times, 1 visits today)

Related posts:

สัญญาจ้างทำของ คือ
เปลี่ยนแนวคิดนิดเดียวมีเงินเพิ่ม
การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี กระจายภาระภาษีที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ
การตลาดแบบเอ็มแอลเอ็ม
ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท
หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี
ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง?
รูปแบบบัญชีและรายงาน
ทำบัญชีเองควบคู่กับการบริหารธุรกิจเปิดใหม่ เพื่อไม่ให้ขาดทุน
การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่
วัตถุประสงค์ของหลักในการจัดทำบัญชี
การตลาดแนวคิดสมัยใหม่
ประโยชน์ทางการตลาด
การออกใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
สัญญาเช่ามีกี่ประเภท?

ใส่ความเห็น