บริษัท เปลี่ยนคน ชื่อผู้ทำบัญชี ได้หรือเปล่า

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_178879796

ถ้าอยากจะเปลี่ยนบริษัทรับทำบัญชีใหม่ และคนเซ็นงบใหม่ จะสามารถทำได้หรือป่าวคะ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำหน่อยคะ
สามารถทำได้ และสามารถเปลี่ยน ผู้ทำบัญชี ได้ทุก ปี.

(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts:

อยากเป็นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ต้องทำอย่างไร
ออมเงินได้หลายช่องทาง
การตีราคาสำหรับงานก่อสร้าง (Estimating Inventory)
หน้าที่ กับความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี
ไม่จ่ายภาษีจ่าย ไม่ถูกต้องความรับผิด
ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ
เวิร์คโปรเซส บัญชี
สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่
ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
บันทึกปรับปรุงเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีการเปลี่ยนตัวหุ้นส่วน
การกำหนดมูลค่าลูกหนี้
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
4 ขั้นตอนในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แบบชิลๆ
กำหนดเวลายื่นงบการเงิน การยื่นงบการเงิน
ปัญหาของการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง

ใส่ความเห็น