บทความ

Click to rate this post!
[Total: 1264 Average: 5]
ขั้นตอนการกู้ กยศ

Dsl e-studentloan ลงทะเบียน กยศ วิธีสมัคร กยศ เข้าระบบ กยศ การ กู้

e-studentloan e-studentloan คือ ระบบการให้กูยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบ e-Studentloan เป็นระบบเพื่อให้ถานศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. แก่นักเรียนนักศึกษา เข้าระบบโดยผ่านเว็ปไซด์ กอ ...
อ่านเพิ่มเติม
Bitcoin

Bitcoin บิทคอยน์ คือ 5 เว็บเทรด หน้าที่ของเงิน btc price crypto currency 1 เท่ากับกี่บาท ราคาบิทคอย

Bitcoin Bitcoin คือ เงินดิจิทัล เงินบิตคอยน์ (bitcoin) ชื่อย่อ BTC เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีหลายแบรนด์บนโลกนี้แต่ที่ดังกว่าใครเขาเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการ เกิดก่อน ต่อสู้กับระบบการเงินแบบดั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

เงินบริจาคทุนการศึกษา ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา ข้อหารือที่ กค 0702/5027 เลขที่หนังสือ : กค 0702/5027 วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง : ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์

อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน 1 วิธีการขอคืนอากรแสตมป์

ขอคืนอากรแสตมป์ อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ เลขที่หนังสือ : กค 0702/4997 วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประ ...
อ่านเพิ่มเติม
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ค่ารื้อถอน การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน บัญชี ป้าย ค่าจ้าง ทรัพย์สิน เลขที่หนังสือ : กค 0811/16374 วันที่ : 2 ธันวาคม 2540 เรื่อง : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ข้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน เลขที่หนังสือ : กค 0802/17117 วันที่ : 18 ธันวาคม 2540 เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทได ...
อ่านเพิ่มเติม
หักเงินประกันสังคม

เงินสมทบประกันสังคม หักประกันสังคม 2564 อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 หักกี่เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40

เงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา33 อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2564 เดือน มกราคม - เดือน สิงหาคมเงินสมทบประกันสังคม ประจำงวด อัตราเงินสมทบ (%) เงินสมทบสูงสุดไม่เกิน (บาท) นายจ้าง ลูกจ้าง นาย ...
อ่านเพิ่มเติม

ฐานภาษี นิติบุคคล 2564 คืออะไร อัตราภาษี บุคคลธรรมดา

ฐานภาษี ความหมายของคำว่าฐานภาษี (Tax Base) การศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีภาษีเงินได้เป็นประเด็นในส่วนที่จะอธิบายโดยพอสังเขป ภาษีเงินได้ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายก็คือ จำนวนภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรทางบัญชี ส ...
อ่านเพิ่มเติม
Company Limited

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจํากัด ลักษณะของบริษัทจํากัด บริษัทจํากัดมหาชน กฎหมายบริษัทจํากัด

ความรู้เรื่องบริษัท ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจำกัด เนื่องจากการประกอบกิจการในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนต่างมีข้อจำกัดในเรื่องการลงทุนและการดำเนินงาน ดังนั้น กิจการขนาดใหญ่ที่ต ...
อ่านเพิ่มเติม
Portfolio

PORTFOLIO พอร์ต 9 โปรแกรมทํา พอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่าง เว็บทําพอร์ต แฟ้มสะสมผลงาน Canva ดาวน์โหลดฟรี

Portfolio Portfolio คือ แฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวความดีความชอบ กิจกรรมที่เคยทำอันก่อนเกิดประโยชน์ หรือสร้างสรรค์เรื่องราวที่แสนจะประทับใจ อย่างไรก็ตามการทำ Portfolio ไม่ได้ว่าจะเป็นเพียงแค่แ ...
อ่านเพิ่มเติม
ถามตอบจดทะเบียนบริษัท

คำถามที่พบบ่อย จดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล ที่ไหน คนเดียว ทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนบริษัท คำถามที่พบบ่อย ในการ จดทะเบียน ติดต่อสอบถามpangpond.com ...
อ่านเพิ่มเติม
คือ

เงินปันผล บันทึกบัญชี ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล DBD เงินปันผลจ่าย อยู่ในส่วนใดของงบการเงิน

ชนิดของเงินปันผลและการบันทึกบัญชี จำนวนเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนกำไรที่สะสมเอาไว้ได้แก่ กำไรสะสม หรือขึ้นอยู่กับรายการเกี่ยวกับทุนบางรายการ เช่น ทุนที่ได้รับจากการบริจาค (Donated Ca ...
อ่านเพิ่มเติม

แหล่งที่มาของรายได้ คือ แหล่งที่มาของรายได้ มีอะไรบ้าง ที่มาของรายได้ หมายถึง ราย ได้ หมายความ ว่า อย่างไร

ความหมายรายได้ ความหมายของคำว่ารายได้ Revenue ความหมายรายได้ กิจการที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือกิจการให้บริการมักจะมีการจัดตั้งกิจการเพื่อมุ่งค้าหากำไรให้กับการดำเนินกิจการ ซึ่งรายได้ขอ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกัน สังคม

บัตรทอง ย้ายสิทธิบัตรทอง 7 สมัครบัตรทอง เช็ค สิทธิประกันสังคม เช็คสิทธิบัตรทอง Nhso เช็คสิทธิ์บัตรทอง สปสช ตรวจสอบสิทธิ เช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยเลขบัตรประชาชน ตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง

สิทธิบัตรทอง บัตรทอง คือ สิทธิของคนไทย หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค) เป็นบัตรที่ออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธาร ...
อ่านเพิ่มเติม

การปรับปรุงกําไรทางบัญชีเป็นกําไรทางภาษี กําไรทางบัญชี คือ ความ แตก ต่าง ทางบัญชีและภาษี กําไรสุทธิทางบัญชี ภาษาอังกฤษ

กำไรทางบัญชีและทางภาษี ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี ภาษีเงินได้หมายถึงภาษีทั้งสิ้นที่กิจการต้องจ่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไร นอกจากนี้ภาษีเงินได้ยังรว ...
อ่านเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยงในการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน มีอะไรบ้าง ต่างประเทศ ที่มีความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงในการลงทุน คิดจะลงทุนเราควรต้องดูความเสี่ยงอะไรบ้าง การลงทุนที่จะเกิดขึ้นนอกจากผลตอบแทนที่จะได้รับเข้ามาสู่ธุรกิจที่จะเกิดขึ้น ก็ต้องมีตัวแปรอื่นเช่นการวิเคราะห์หรือกำหนดต้นทุนและต้องควรกำหน ...
อ่านเพิ่มเติม
Stock

ศัพท์บัญชีเบื้องต้น พร้อมความหมาย GL ศัพท์บัญชีคำ ศัพท์บัญชี หมวด ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ Excel ศัพท์บัญชี

Stock Right คืออะไรทางภาษาบัญชี Stock Right คืออะไรและมีคำจำกัดความว่าอย่างไร StockRight หมายถึงสิทธิซื้อหุ้น หมายถึงสิทธิพิเศษที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนตลอดจนบุคคลบางกลุ่มที่จะซื้อหุ้นที่บริษัทจะออกใหม ...
อ่านเพิ่มเติม
Domain

DOMAin พี่เนม Dns คือ Domain Name เว็บไซต์ โดเมน เนม หมายถึง

Domain เชื่อว่าผู้ใช้งานอาจจะไม่ทราบว่าเว็บไซด์หรือการท่องโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่เว็บต่าง ๆ ได้นั้นเรียกว่าอะไร ส่วนใหญ่เรามักจะรู้จักแค่เพียงการที่เราค้นหาทุกอย่างผ่าน Google เท่านั้น มารู้จักกับ ...
อ่านเพิ่มเติม
ขึ้นภาษี 15%

อีเซอร์วิส Taxation E Service G ภาษี รายได้จากต่างประเทศ ภาษีต่างประเทศ

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% กลุ่มประเทศจี 7 บรรลุข้อตกลงประวัติศาสต์จัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ15% ส่งผลสำคัญต่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง แอมะซอน เฟซบุ๊ก และ กูเกิล ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเท ...
อ่านเพิ่มเติม

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ วิชาการคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ประโยชน์ ด้านธุรกิจ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานบัญชี ปัจจุบันธุรกิจต่างๆได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำรายงานต่างๆ และใช้ทำบัญชีกันมากขึ้น ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่นั้นก็มีความสามา ...
อ่านเพิ่มเติม

หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง (The Accrual Principle)

เกณฑ์คงค้าง คือ หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง (The Accrual Principle) คือ หนึ่งในวิธีการรับรู้รายได้/ค่าใช้จ่ายทางบัญชีของกิจการ โดยเกณฑ์คงค้างรายได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการแล้ว ไ ...
อ่านเพิ่มเติม

กระดาษทําการงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดทางอ้อม excel งบกระแสเงินสดทางตรง งบกระแส เงินสด เฉลย แบบฝึกหัด

การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยใช้กระดาษทำการ ในกรณีที่กิจการที่มีรายการที่ค่อนข้างซับซ้อน นักบัญชีจึงนิยมใช้กระดาษทำการงบกระแสเงินสดเข้าช่วยในการจำแนกรายการและการจัดทำงบกระแสเงินสด ซึ่งจะช่วยให้การจัดทำงบกร ...
อ่านเพิ่มเติม
จดบริษัททัวร์

บริษัททัวร์ เช็คบริษัททัวร์ ทัวร์ท่องเที่ยว การเปิดบริษัททัวร์ แบบบุคคลธรรมดา ธุรกิจทัวร์ นำเที่ยว

จดทะเบียนบริษัททัวร์ การจะเปิดบริษัทนำเที่ยวได้จะต้องศึกษากฎหมายตาม หลัก ๆ ตาม พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทำบริษัททัวร์ ทั้งนี้ยังมีก ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัทมหาชนจํากัด ข้อดี ข้อเสีย บริษัทมหาชนจํากัด มีลักษณะอย่างไร บริษัทมหาชนจํากัด คือ การจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด กี่คน

การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดคือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้น ต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd e-service กรมพัฒนาธุรกิจ กรมธุรกิจการค้า กรมพัฒนา คลังธุรกิจ ข้อมูล งบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development) เป็นกรมที่ได้เปลี่ยนชื่อมาจากกรมเดิม คือ "กรมทะเบียนการค้า " (Department of Commercial Registration) ตามผลการปฏิรูปราชการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างการทุจริตเกี่ยวกับเงินสด การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดรับ คือ การควบคุมภายในการจ่ายเงิน

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดรับ (Internal Control Over Cash Receipts) ในการจัดทำธุรกิจจะต้องมีแผนและกฎระเบียบในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินในที่นี้จะแยกการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดอ ...
อ่านเพิ่มเติม
คลังข้อมูลธุรกิจdbd

Dbd e-Filing ตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท คัดหนังสือรับรอง

Dbd e-Filing DBD ย่อมาจาก DBD e-Service DepartMent of Business Development กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD e-Service เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์และข้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บุคคลธรรมดา จดทะเบียนการค้าออนไลน์ 2564 เสียภาษี shopee เพื่ออะไร ประโยชน์อย่างไร

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ กิจการมีระบบการสั่งซื้อ มีระบบการชําระเงิน ออฟไลน์หรือ ออนไลน์ มีระบบสมัครสมาชิก บริการข้อมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็ ...
อ่านเพิ่มเติม
1

งบการเงินบริษัทจำกัด Financial Statement งบดุล หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น กำไรสะสม

งบการเงินบริษัท งบการเงินของบริษัทจำกัด Financial Statement ธุรกิจทุกประเภทจดบันทึกรายการค้าหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินไว้ในรูปแบบของเงินตรา (monetary expressions in accounts) เพื่อให้ข้อมูลที่นำ ...
อ่านเพิ่มเติม

จดทะเบียนการค้า 5 ความต่าง จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้าออนไลน์

จดทะเบียนการค้า ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

ทำมัยต้อง อ่านงบการเงิน ไม่ยาก จุดเริ่มต้น

อ่านงบการเงิน ไม่ยาก งบต่างๆในความหมายของบริษัทจำกัด งบดุล Balance Sheet งบดุลของบริษัทจำกัด จะมีส่วนที่แตกต่างไปจากกิจการอื่นๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นคือส่วนที่เป็นเจ้าของทั้งหมดหรือส่ว ...
อ่านเพิ่มเติม

งบประมาณเงินสด ตัวอย่าง วิธีการจัดทำ PDF EXCEL งบประมาณ เงินสด Cash Budget

งบประมาณเงินสด งบประมาณเงินสดและการประมาณการเงินสด (Cash Budget) ในการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ธุรกิจจำเป็นต้องมีการป ...
อ่านเพิ่มเติม

เงินปันผลจ่าย หมายถึง ผลตอบแทน เงินปันผล คืออะไร เงินปันผล คิดยังไง เงินปันผล หมวดไหน

เงินปันผล คือ เงินปันผลคืออะไรและดีอย่างไรในการลงทุน เงินปันผลคือ การแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่หรือส่งใช้เงิน ...
อ่านเพิ่มเติม
คำนวนภาษี

ถอด Vat คำนวน สูตร EXCEL 6 สูตร คือ คำนวนย้อนหลัง ราคาก่อน วิธีถอด สูตรคํานวณภาษี

ถอด Vat เรื่องน่ารู้..การถอด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากปราศจากเครื่องมือการคิดคำนวณแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะต้องมีขั้นตอนการคิดอย่างไร เพราภาษีนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเราแต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัทจำกัด ตัวย่อ บริษัทจำกัดมหาชน บริษัทจํากัด มีอะไรบ้าง การจัดตั้งบริษัทจำกัด การจัดตั้งบริษัทจํากัด กี่คน

ทำความรู้จักกับ บริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด (มหาชน) บริษัท จำกัดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ บริษัทเอกชน จำกัด และ บริษัท จำกัด (มหาชน) บริษัทเอกชนจำกัด คือ บริษัทประเภทที่จัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น หุ้น ...
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 10 มีสถานะเป็นอะไร มีกี่แห่ง มีธนาคารอะไรบ้าง

ทำความรู้จักกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น เป็นสถาบันการเงินที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งการดำเนินธุรกรรมนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไ ...
อ่านเพิ่มเติม
ตัวอย่างการควบคุมคุณภาพ

QA INSPECTER คือ 3 ขั้นตอน QA กับ QC ต่างกันอย่างไร

การตรวจสอบคุณภาพ รอบรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพ QA, QC หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการควบคุมคุณภาพว่าจะต้องมีมาตรฐานตามหลักการสากล แต่หลักการควบคุมมาตรฐานเหล่านั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไปตามหลักมาตรฐานจ ...
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันการเงินประเภทธนาคาร มีอะไรบ้าง คืออ รายชื่อสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ทำความรู้จักกับสถาบัน การเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หมายถึงสถาบันที่ทำหน้าที่ในการระดมเงินที่มีออมอยู่และส่งต่อให้กับผู้ต้องการใช้เงินเพื่อนำไปใช้ในการบริโภค ...
อ่านเพิ่มเติม
EMA

การบัญชีสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการบัญชี สิ่งแวดล้อม การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม หมายถึง ตัวอย่างบัญชีสิ่งแวดล้อม

แนวคิดการบัญชี แนวคิดของการบัญชีสิ่งแวดล้อม EMA (Environmental Management Accounting) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศทั้งโลกได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ...
อ่านเพิ่มเติม
ไทยร่วมใจ

ไทยร่วมใจ ปิดระบบลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านร้านสะดวกซื้อ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

ผนึกกำลัง เปิดระบบจองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับคน กทม. “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เริ่ม 27 พ.ค.นี้ (25 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. : กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดแถลงข่าวเปิดตัวระบบลงท ...
อ่านเพิ่มเติม

tags : บทความ, บทความสั้นๆ, การเขียนบทความ, ย่อความ, ตัวอย่างบทความ, การเขียนแสดงความคิดเห็น, บทความสั้นๆจากหนังสือ, บทความภาษาไทย, ตัวอย่างเรียงความสั้นๆ, บทความสั้น, การสรุปความ, บทความสั้นๆภาษาไทย, บันทึกรักการอ่าน10เรื่อง, เรื่องที่น่าสนใจ, การสรุปใจความสําคัญ, การเขียนสรุปความ, ตัวอย่างการเขียนบทความ, บทความคือ, บทความดีๆจากหนังสือ, ตัวอย่างการย่อความ, บทความน่าสนใจ, บทความสอนใจ, บันทึกการอ่าน3บรรทัด, การเขียนสรุปความ, บทความดี, บทความทั่วไป, รักการอ่านพร้อมข้อคิด, สั้นๆ, เรื่องสั้นให้ข้อคิด, การสรุปความ, บทความที่น่าสนใจ, บทความบรรยาย, บทความแสดงความคิดเห็น, ย่อความนิทาน, วิธีเขียนบทความ, [m8;k,, ตัวอย่างบทความสั้นๆ, บทความดีมีสาระ, บทความน่าอ่าน, บทความมีสาระ, ย่อความเรื่องสั้น, วิธีเขียนบทความ, สรุปใจความสําคัญเรื่องสั้น, ตัวอย่างการเขียนย่อความ, ตัวอย่างย่อความ, ตัวอย่างสุนทรพจน์สั้นๆ, บทความสั้นๆภาษาไทย, บทความให้ความรู้, บันทึกการอ่านวารสาร, รักการอ่านสั้นๆข้อคิดผู้แต่ง, เรื่องน่ารู้สั้นๆ, ความรู้ทั่วไปสั้นๆ, ความรู้สั้นๆ, ตัวอย่างการเขียนบทความทั่วไป, ตัวอย่างบทความโน้มน้าวใจ, บทความความรู้, บทความคืออะไร, บทความนิตยสาร, บทความภาษาไทยสั้นๆ, บทความเกี่ยวกับภาษาไทย, บทร้อยแก้วสั้นๆ, ย่อความข่าว, หัวข้อที่น่าสนใจ, เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน, เรื่องสั้นสอนชีวิต, เรื่องสั้นสอนใจพร้อมข้อคิด, m8k, การสรุปความภาษาไทย, การเขียนบทความที่ดี, ข้อความสั้นๆ, ข้อคิดสั้นๆ, ความหมายของบทความ, ตัวอย่างการย่อความบทร้อยกรอง, ตัวอย่างการเขียนความเรียง, ตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็น, ตัวอย่างความเรียง, ตัวอย่างบทความทั่วไป, ตัวอย่างบทร้อยแก้ว, ตัวอย่างรักการอ่าน, ตัวอย่างเขียนบทความ, ตัวอย่างเรื่องสั้นที่ดี, บทความ10บรรทัด, บทความดี, บทความดีๆยาวๆ, บทความน่าสนใจ2018, บทความยาวๆ, บทความร้อยแก้ว, บทความสั้นๆ, บทความสั้นๆมีสาระ

Scroll to Top