น้ำตกโตนปลิว

[Total: 0    Average: 0/5]

เวลาเปิดบริการ 08.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด สตูล

จุดเด่นของสายน้ำตกที่ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างป่าสงวนแห่งชาติหัวกาหมิงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างแห่งนี้ คือชั้นน้ำตกที่มีความสวยงามโดดเด่น 5 ชั้นด้วยกัน โดยน้ำตกชั้นหลักชื่อ “โตนลำพร้าว”  มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงราว 40 เมตร และกลายเป็นแอ่งน้ำขังชื่อ “วังบ่อ” กับ “วังเตย” เป็นต้น เหมาะสำหรับการอาบน้ำเล่น ส่วนชั้นอื่น ๆ น้ำตกมีความสูงไม่มากนัก จากนั้นสายน้ำตกที่เห็นมากมาย ได้กลายเป็นคลองเล็ก ๆ ชื่อคลองมาเหลา ซึ่งได้ไหลมารวมกับคลองหัก ก่อนไหลลงสู่คลองกาหมิงแล้วกลายเป็นคลองดุสนในที่สุด ทั้งนี้ ชาวบ้านวังประจันมีความเชื่อกันว่า ในตอนกลางคืนช่วงหน้าแล้งถ้าได้ยินเสียงน้ำตกดังผิดปกติ นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าความแห้งแล้งใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น