081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 08.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด ปราจีนบุรี

การเดินทางเข้าไปสัมผัสกับความงดงามของน้ำตกห้วยเกษียรจะต้องผ่านสภาพพื้นที่ของป่าเขาโดยรอบบริเวณ โดยปากทางแยกเข้าน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขอนขวาง ตำบลดงขี้เหล็ก ซึ่งเดิมทีบ้านดงขี้เหล็กเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 อยู่ระหว่างหมู่บ้านหนองทะเลและบ้านดงขวาง เดิมทีมีต้นขี้เหล็กขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านสมัยนั้นจึงเรียกชื่อบ้านตามชื่อต้นไม้คือ “บ้านดงขี้เหล็ก” ต่อมาจึงใช้ชื่อ “ดงขี้เหล็ก” เป็นชื่อตำบลเนื่องจากขณะนั้นบ้านดงขี้เหล็ก มีความเจริญและเป็นหมู่บ้าน ที่อยู่กลางพื้นที่ของตำบล ว่ากันว่าผู้ที่มาตั้งบ้านดงขี้เหล็กคนแรกนั้นมาจากเวียงจันทร์ เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ก็จับจองไว้สำหรับทำนาทำสวน ปัจจุบันเป็นแหล่งพืชผลทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง พื้นที่บางส่วนมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลนอกเหนือจากน้ำตกห้วยเกษียรแล้วก็ยังมีน้ำตกวังบ่อและศูนย์การท่องเที่ยงเชิงเกษตร (หมู่บ้านดงบัง) อีกด้วย