น้ำตกธารทอง

[Total: 0    Average: 0/5]

เวลาเปิดบริการ 08.30 – 16.30ตั้งอยู่จังหวัด หนองคาย
น้ำตกธารทองอยู่ในเขตบ้านผาตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลผาตั้ง มีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็นชั้นน้ำตกเล็ก ๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตรและไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด ช่วงเวลาที่มีน้ำมากเหมาะแก่การมาเที่ยวชม คือระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม บริเวณโดยรอบเป็นสวนรุกขชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น
น้ำตกธารทองไม่ห่างจากถนนเส้นหลัก มีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็นชั้นน้ำตกเล็ก ๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตรและไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด ช่วงเวลาที่มีน้ำมากเหมาะแก่การมาเที่ยวชมคือระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม บริเวณโดยรอบเป็นสวนรุกขชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ช่วงวันหยุดจะมีร้านค้าจากชาวบ้านจำนวนมากนำสินค้าการเกษตรมาจำหน่าย รวมถึงร้านอาหารก่อนทางลงไปน้ำตำก็มีมากเช่นกัน นักท่องเที่ยวท่านใดจะทานอาหารก็สามารถทานได้ที่ร้านอาหารก่อนทางลงน้ำตก โดยบริเวณน้ำตกห้ามนำอาหารลงไปรับประทาน
สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา มีลำ ห้วยไซงัวไหลผ่านเป็นลำ ธารน้ำ ตกธารทองแล้วไหลลงแม่น้ำ โขง ส่วนน้ำ ตกจะมีน้ำ ไหลเฉพาะช่วงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน ขึ้นอยู่กับสภาพลมมรสุมในแต่ละปี สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ บางพื้นที่ผ่านการทำ ไร่มาก่อน มีพรรณไม้เด่นขนาดไม่ใหญ่นัก ได้แก่ กระบก ตะแบก มะพอก ประดู่ป่า เป็นต้น และมีป่าไผ่ขึ้นทดแทนป่าเดิม

(Visited 1 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น