การดับทุกข์

นิโรธ 5 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ดับทุกข์ หลักธรรม

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

นิโรธ คือ

นิโรธ คือ การดับทุกข์ หมายถึง การดับ หรือการละตัณหา 3 ประการ หลักธรรมที่นำไปสู่การดับทุกข์ นิโรธ 5 ดังนี้

 1. วิกขัมภนนิโรธ ดับด้วยข่มไว้ คือ การดับกิเลสของท่านผู้บำเพ็ญฌาน ถึง ปฐมฌานขึ้นไป ย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น
 2. ตทังคนิโรธ ดับด้วยองค์นั้นๆ คือ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ หรือธรรมที่ตรงข้าม เช่น ดับสักกายทิฏฐิด้วยความรู้ที่กำหนดแยกรูปนามออกได้ เป็นการดับชั่วคราวในกรณีนั้นๆ
 3. สมุจเฉทนิโรธ ดัยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ด้วยโลกุตตรมรรค ในขณะแห่งมรรคนั้น ชื่อ สมุจเฉทนิโรธ
 4. ปฏิปัสสัทธินิโรธ ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรค ดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้ว บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเป็นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไม่ต้องขวนขวายเพื่อดับอีกในขณะแห่งผลนั้น ชื่อ ปฏิปัสสัทธินิโรธ
 5. นิสสรณนิโรธ ดับด้วยสลัดออกได้ หรือดับด้วยปลอดโปร่งไป คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นแล้ว ดำรงอยู่ในภาวะที่ดับกิเลสแล้วนั้น ยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้นชื่อนิสสรณนิโรธได้แก่อมตธาตุ คือ นิพพาน
นิโรธ คือ
นิโรธ คือ

พุทธศาสนามีหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความสุขมากมาย จุดหมายสูงสุด คือ นิพพาน เป็นบรมสุขที่สูงสุด แบ่งได้ดังนี้ 2 อย่าง คือ สามิสสุข และ นิรามิสสุข

สามิสสุข คือ ความสุขทางกายที่เกิดจากวัตถุภายนอก เรียกว่า กามสุข คือความสุขที่เกิดประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ทำให้เกิดความพอใจ เป็นความสุขของคนทั่วไป ที่เกิดจากการกระทำความดีในด้านต่างๆ ที่สำคัญได้แก่

 • ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ เรียกว่า อัตถิสุข
 • ความสุขที่เกิดการใช้จ่ายทรัพย์ เรียกว่า โภคสุข
 • ความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สิน เรียกว่า อนณสุข
 • ความสุขที่เกิดจากการประพฤติในสิ่งที่สุจริต เรียกว่า อนวัชชสุข
สามิสสุข คือ
สามิสสุข คือ

นิรามิสสุข คือ

นิรามิสสุข คือ ความสุขที่ไม่อิงอาศัยวัตถุภายนอก เรียกว่า ความสุขทางใจ ความสุขประเภทนี้

มีตั้งแต่ขั้นต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด คือ นิพพาน

 • นิรามิสสุข ขั้นต่ำ คือ การได้รับอบอุ่นจากพ่อแม่ ความไม่มีศัตรู ไม่มีผู้เกลียดชัง มีผู้ให้ความรักใคร่ นับถือ ยกย่องสรรเสริญ ไม่คิดร้ายต่อใคร ไม่มีความวิตกกังวล ไม่หวาดระแวง ไม่คิดฟุ้งซ่าน
 • นิรามิสสุขขั้นกลาง คือ ความอิ่มใจที่ได้เสียสละ การมีจิตใจที่สงบ
 • นิรามิสสุขขั้นสูงสุด คือ นิพพาน

ตัวอย่าง นิโรธ 

นิโรธ คืออะไร ยกตัวอย่างสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

นิโรธ คือ  ” การพ้นจากความทุกข์ การดับจากความทุกข์ ” การขจัดซึ่งตัวกิเลส หรือการละจากตัวตัณหาทั้ง 3 ประการที่มีอยู่ในสมุทัยออกไปได้สำเร็จ ซึ่งนิโรธคือผลของมรรค และเป็นหลักธรรมสำหรับการบรรลุนั้นเอง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

เมนูไก่

เมนูไก่ เนื้อ สับ 17 อาหาร สด ชิ้นส่วน จากอะไร

เมนูไก่ รวมเมนูไก่ง่ายๆ พร้อมวิธีทำ เมนูไก่ทอดพริกแกง เมนูข้าวต้มไก่ฉีก เมนูไก่ผัด ซอสมะเขือเทศ เนื้ออกไก่ เมนูอาหารกับข้าว เมนูเกี๊ยวนึ่งไส้ไก่ เมนูอกไก่ผัดกะปิ เมนูแกงไก่เส้นร้อน(วุ้นเส้น) ต้มจืดไก่สับ เมนูไก่น้ำแดง เมนูไก่อบกระเทียมพริกไทย เมนูเบอร์เกอร์อกไก่ เมนูน่องไก่นึ่ง น่องไก่ ทอดกระเทียม ไก่รวนตะไคร้ สูตรไก่ต้ม ขมิ้น เมนูไก่ นึ่งมะนาว น่องไก่ต้มน้ำปลา
หน้าที่สารวัตใหญ่บัญชี

สารวัตรใหญ่บัญชี อำนาจ 5 หน้าที่ ฝ่าฝืนคำสั่ง

สารวัตรใหญ่บัญชี หน้าที่ สารวัตรใหญ่บัญชี คือ สารวัตรใหญ่บัญชีคือใคร สารวัตรใหญ่บัญชี คนปัจจุบัน สารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สารวัตรใหญ่ EP. 7 สารวัตรใหญ่ EP. 13 สถานที่เก็บเอกสารทางบัญชี คือสถานที่ใด
4m

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย
หมายเรียก

หมายเรียก ไม่ส่งงบ การเงิน จับ ผู้ต้องหา บท ลงโทษ

หมายเรียก ไม่ส่งงบ การเงิน หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ยื่นงบ การเงิน ไม่ยื่นงบการเงิน อายุความ หมายจับ ไม่ส่งงบ การเงิน ไม่ได้ยื่นงบการเงิน 10 ปี ไม่ส่งงบการเงิน 3 ปี ไม่ได้ยื่นงบ การเงิน 5 ปี หมายเรียก ผู้ต้องหา Pantip
QA

QC QA การควบคุม คุณภาพ 7 วิธี ย่อมาจาก

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป
บทสวดมนต์10นาที

บทสวดมนต์เช้า 6 แผ่เมตตา เรียก โชค ลาภ

บทสวดมนต์เช้า บทสวดมนต์เช้า 10 นาที บทสวดมนต์เช้า แผ่เมตตา สวดมนต์เช้า ชินบัญชร แผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า เรียก โชค ลาภ บทสวดมนต์ เช้า ก่อนนอน 6บทสวดมนต์ตอนเช้า บทสวดมนต์เช้าเย็น
ปก flipped classroom

Flipped classroom ขั้นตอน แผนการสอน แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

flipped classroom ขั้นตอน แผนการสอนแบบ flipped classroom Flipped Classroom วิจัย ห้องเรียนกลับด้าน pdf แผนการ สอน flipped classroom ภาษาไทย แผนการสอน flipped classroom ภาษาอังกฤษ Flipped classroom แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 7 ไอ เดีย วิธี ให้น่าสนใจ ยาวๆ

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน

Leave a Comment

Scroll to Top