ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

ตารางรายรับรายจ่าย
Click to rate this post!
[Total: 1264 Average: 5]

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับ-รายจ่าย เป็นการบันทึกการใช้จ่ายเงิน ลงในสมุดบัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อ แสดงให้เห็นถึง การใช้เงินแบบง่ายๆ สามารถทำได้ตัวเองเอง หรือจะใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปทำก็ได้ การใช้จ่ายประจําวันของเรา หากเราบันทึกลไว้ ไม่ว่าจะจัดทำในรูปแบบของสมุด หรือใช้ โปรแกรม จัดทำก็ได้

ตารางรายรับรายจ่าย คือ ตารางบัญชีรายรับ รายจ่าย
ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน

ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน

ตัวอย่าง ตารางรายรับ รายจ่าย ประจําเดือน
ตัวอย่าง ตารางรายรับ รายจ่าย ประจําเดือน 
แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย doc
แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย doc

วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน

 1. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ
 2. ต้องลงรายการในรายงานเงินสดรับ – จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย
 3. รายการนำมาบันทึก ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ และ ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ
 4. หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการในวันที่ได้รับชำระหรือวันที่จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการนั้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
 5. ให้สรุปยอดรายรับ และรายจ่าย เป็นรายเดือนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ : การลงรายการรายรับและรายจ่ายให้ลงเป็นยอดรวมของแต่ละวันทำการ โดยมีเอกสารประกอบรายรับ และรายจ่ายดังกล่าว หรือสามารถลงรายการรายรับและรายจ่ายโดยลงรายละเอียดรายการของรายรับ – รายจ่ายที่เกิดขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน

แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน

 1. หาสมุดบัญชี น่ารัก ๆ สัก 1 เล่ม 
 2. เขียนเดือน ที่เริ่มทำบัญชี เช่น เริ่มทำเดือน มกราคม ก็ให้เขียนไว้ด้านบทสุด
 3. ตีตาราง 5-6 ช่อง สำหรับเขียนรายละเอียด เช่น
  1. ช่องที่ 1 วันที่
  2. ช่องที่ 2 รายการ
  3. ช่องที่ 3 รายรับ
  4. ช่องที่ 4 รายจ่าย
  5. ช่องที่ 5 คงเหลือ
  6. ช่องที่ 6 หมายเหตุ (จะมีหรือไม่มีก็ได้) เป็นต้น

เรื่องสมมุติ วันที่ 1 เดือน มกราคม 2565 คุณพ่อคุณแม่ให้มา 500 บาท กินอาหารกลางวัน 20 บาท ซื้ออุปกรณ์การเรียน 50 บาท ค่าขนม 10 บาท ค่าเดินทางไปกลับ 35 บาท เมื่อครบ 1 วัน ก็นำมากรองในตารางที่จัดทำไว้ ดังนี้

ตารางบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชี ครัวเรือน excel
รายรับ รายจ่าย ประ จํา เดือน

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายการบันทึกรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึก รายการรับจ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์

ทำรายรับรายจ่าย

แบบ บันทึก รายรับ รายจ่าย ของ นักเรียน
ตารางรายรับรายจ่าย ฟรี น่ารักๆ ภาษาอังกฤษ

โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ควรจัดทำให้เป็น ซึ่งเราจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ บันทึก รายรับ รายจ่าย ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วย บัญชี ค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นต้น อาจจัดทำโดยใช้โปรแกรมง่ายๆ อย่างโปรแกรม บัญชี รายรับรายจ่าย excel

ตัวอย่าง ตารางรายรับ รายจ่าย ประจําเดือน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี

การทำบัญชีรับจ่าย

บัญชี ครัวเรือน excel ควรมีเอกสารที่เกี่ยว เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จ เอกสารใบสำคัญจ่าย แบบฟอร์ม ใบลดหนี้ ฟอร์มใบส่งของ หรือแม้กระทั้ง แบบฟอร์มใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อความถูกต้องของรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ควรเก็บรวบรวมเอกสารและจัดทำเป็น  excel สํา เร็ จ รูป หรือแบบฟอร์มตารางการทํางาน excel  เป็นต้นดาวน์โหลด สมุด บันทึก  ภาษาอังกฤษ  excel สําเร็จรูป แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย excel

วิธีทำรายรับรายจ่ายประจำเดือน คลิก!!

คำค้น:น่ารักๆ excel ฟรี น่ารักๆpdf ขายของ รายเดือน pdf การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ไฟล์excel excel2563 ตัวอย่าง excelฟรี 2562 แบบฟอร์ม รายวัน ทำบัญชี excel2564 ร้านค้า ป.3 word goodnote 2560 ฟอร์มบัญชี excel 2564 2559 แบบฟอร์มน่ารักๆ ดาวน์โหลด นักเรียน excel2561 1สัปดาห์ แบบละเอียด ง่ายๆ ป.4 น่ารัก 2561 doc 2565 bot พ่อค้าแม่ค้า 61 app

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ชีวิต ประการ คือ สูตร ความหมาย เกิดขึ้น

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ปก เน็ตเวิร์กเพื่อการเรียนรู้

สร้างเครือข่าย มีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพ การศึกษา

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการศึกษา มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตัวอย่าง การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายชุมชน การสร้างเครือข่ายในโรงเรียน
ปป

การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความสามารถเสริมในธุรกิจ

การ ลงทุน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี ด้าน การจัดการการเงิน สรุป การจัดการการเงิน pdf การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล pdf การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง หน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจ
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด 5 ประโยชน์ กระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสด cashflow คือ ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด สรุป วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด excel งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ทางอ้อม โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด คือ
อาหารไทย

อาหารคาว 9 ชนิด ยอดนิยม ไทย อะไรบ้าง หรุ่ม ของ

อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เมนูอาหารไทยยอดฮิต 20อาหารไทย อาหารไทยง่ายๆ อาหารไทย10ชนิด อาหารไทยโบราณ อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารไทย 100 เมนู เมนูอาหารไทย แซ่ บ ๆ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

Leave a Comment

Scroll to Top