ตากระตุก ข้างขวา ซ้าย 2 เกิดจากอะไร ทั้ง หลายวัน แล้ว

ตากระตุกข้างขวา
Click to rate this post!
[Total: 158 Average: 5]

ตากระตุก ข้างขวา

ในความเชื่อของใครหลาย ๆ คน อาการที่เปลือกตาเกิดอาการกระตุก ไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายหรือตาขวาก็เหมือนว่าจะเป็นลางบอกเหตุเรื่องดีเรื่องร้ายที่จะเกิดขึ้น

แต่ในอีกมุมมองหนึ่งหากอาการที่ร่างกายแสดงออกอยู่นี้เป็นการบอกถึงความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ภายใน แล้วร่างกายกำลังบอกอะไรกับเรา?

อาการเปลือกตากระตุก คืออาการที่เรารู้สึกถึงการกระตุกของเปลือกตาบนหรือด้านล่างของดวงตา อาจมีความถี่ของการกระตุกห่างกันหลายชั่วโมง หลายนาที

หรือไม่กี่วินาที โดยสามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1-2 วัน และในบางรายอาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ ความรุนแรงอาจน้อยมาก จนถึงขั้นผู้ใกล้ชิดสังเกตเห็นการกระตุกของ

เปลือกตาได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักรู้สึกรำคาญต่ออาการดังกล่าว การกระตุกของเปลือกตานี้มีความเกี่ยวข้องกับอาการที่เรียกว่า myokymia ซึ่งเป็นอาการหดตัวของกล้ามเนื้อ

ที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ สามารถเกิดขึ้นได้หลายส่วนของร่างกาย เช่น ปลายนิ้ว แขนขา เป็นต้น แต่ถ้าส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อ orbicularis oculi จะทำให้เกิด

อาการบริเวณเปลือกตา เนื่องจากกล้ามเนื้อดังกล่าวควบคุมการเปิดและปิดของเปลือกตา ทำให้เปลือกตาด้านบนและด้านล่างเกิดการกระตุกขึ้นได้ ซึ่งหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

นั้นมาจากการบริโภคคาเฟอีน การดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียดหรือความกังวล ความเหนื่อยล้าของร่างกาย ตลอดจนสาเหตุจากโรคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรคระบบประสาทส่วน

กลางเสื่อม โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคเนื้องอกในสมองหรือเส้นเลือดในสมองโป่งพองที่มีการกดเส้นประสาทที่เกี่ยวกับเปลือกตา

อย่างไรก็ตาม อาการเปลือกตากระตุกที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นั้นไม่เป็นอันตราย แต่อย่างไรก็ควรสังเกตและให้ความตระหนักถึงความผิดปกติที่ร่างกายแสดงออก และ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ความเครียด ที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียและเป็นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ ได้

 

ที่มา:nsm.or.th


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 27 มีนาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top