ตากระตุกข้างขวา ซ้าย เกิดจากอะไร เปลือก บนล่าง

ตาขวากระตุก
Click to rate this post!
[Total: 716 Average: 5]

ตากระตุก ข้างขวา

ในความเชื่อของใครหลาย ๆ คน อาการที่เปลือกตาเกิดอาการกระตุก ไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายหรือตาขวาก็เหมือนว่าจะเป็นลางบอกเหตุเรื่องดีเรื่องร้ายที่จะเกิดขึ้น

แต่ในอีกมุมมองหนึ่งหากอาการที่ร่างกายแสดงออกอยู่นี้เป็นการบอกถึงความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ภายใน แล้วร่างกายกำลังบอกอะไรกับเรา?

อาการเปลือกตากระตุก คืออาการที่เรารู้สึกถึงการกระตุกของเปลือกตาบนหรือด้านล่างของดวงตา อาจมีความถี่ของการกระตุกห่างกันหลายชั่วโมง หลายนาที

หรือไม่กี่วินาที โดยสามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1-2 วัน และในบางรายอาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ ความรุนแรงอาจน้อยมาก จนถึงขั้นผู้ใกล้ชิดสังเกตเห็นการกระตุกของ

เปลือกตาได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักรู้สึกรำคาญต่ออาการดังกล่าว การกระตุกของเปลือกตานี้มีความเกี่ยวข้องกับอาการที่เรียกว่า myokymia ซึ่งเป็นอาการหดตัวของกล้ามเนื้อ

ที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ สามารถเกิดขึ้นได้หลายส่วนของร่างกาย เช่น ปลายนิ้ว แขนขา เป็นต้น แต่ถ้าส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อ orbicularis oculi จะทำให้เกิด

อาการบริเวณเปลือกตา เนื่องจากกล้ามเนื้อดังกล่าวควบคุมการเปิดและปิดของเปลือกตา ทำให้เปลือกตาด้านบนและด้านล่างเกิดการกระตุกขึ้นได้ ซึ่งหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

นั้นมาจากการบริโภคคาเฟอีน การดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียดหรือความกังวล ความเหนื่อยล้าของร่างกาย ตลอดจนสาเหตุจากโรคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรคระบบประสาทส่วน

กลางเสื่อม โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคเนื้องอกในสมองหรือเส้นเลือดในสมองโป่งพองที่มีการกดเส้นประสาทที่เกี่ยวกับเปลือกตา

อย่างไรก็ตาม อาการเปลือกตากระตุกที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นั้นไม่เป็นอันตราย แต่อย่างไรก็ควรสังเกตและให้ความตระหนักถึงความผิดปกติที่ร่างกายแสดงออก และ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ความเครียด ที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียและเป็นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ ได้

คำค้น : ขาดวิตามิน อะไร ใต้ วิธีแก้ สาเหตุ แก้ เกิดจาก pantip จนรำคาญ กล้ามเนื้อใต้ สาเหตุที่ จนรําคาญ หนังใต้ แก้ม ใต้ ภาษาอังกฤษ เกิดจากอะไร วิธีแก้ ถุงใต้ ทํานาย แก้ยังไง เวลา ข้างซ้าย ก่อน หวยออก ข้างซ้าย ผู้หญิง สาเหตุ ข้างซ้าย เลขเด็ด ตลอดเวลา อาการใต้ เส้นใต้ ขวา เกิดจากสาเหตุอะไร รักษา บ่อย สาเหตุ ทําไงหาย แก้ ยัง ไง เหตุผลที่ ซ้าย ยาแก้ เพราะอะไร กล้ามเนื้อใต้ เกิดจาก ลางบอกเหตุ ขวาร้าย ซ้ายดี จริงหรือไม่ ใต้ เกิดจากอะไร ข้างซ้าย ปวดตา ความเชื่อ ข้างซ้าย ทั้งวัน แก้ ยัง ไง สาเหตุที่ทําให้ เนื้อใต้ ปวดหัว

ที่มา:nsm.or.th


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 4 กันยายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top