ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี

[Total: 0    Average: 0/5]

อาชีพนักบัญชี เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพราะแทบทุกหน่วยงานนั้นย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารเงินงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน หรือแม้แต่บริษัทกิจการของนักลงทุน ไปจนถึงกิจการเล็ก ๆ ที่เป็นธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นหากใครตัดสินใจเลือกเรียนสาขาอาชีพนี้แล้ว คงไม่ต้องกังวลใจเรื่องการตกงานมากนัก ขอเพียงมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี เรียกว่ารู้ลึก รู้จริง โอกาสก้าวหน้าทางด้านการทำงานย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจเช่นนี้ ย่อมต้องมีผู้สนใจจะเลือกเรียนสาขาวิชาชีพและเกิดข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นนักบัญชี วันนี้จึงรวบรวมคำถามที่มักจะถูกถามบ่อย เพื่อไขข้อข้องใจให้กับทุกคนได้รับทราบกัน

ผู้ทำบัญชีคือ

คำถามที่มักจะถูกถามบ่อยจากคนทั่วไป นั่นคือ ผู้ทำบัญชีคือใครกัน คำตอบก็คือ ผู้ทำบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีในกิจการใดกิจการหนึ่ง เพราะโดยปกติแล้วกฎหมายกำหนดให้กิจการหนึ่งแห่งต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คน และผู้ทำบัญชีหนึ่งคนสามารถรับทำบัญชีได้ไม่เกินปีละหนึ่งร้อยแห่ง

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

สำหรับคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีนั้นล้วนแตกต่างกันไปตามขนาดของธุรกิจ เช่น หากเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท ก็ไม่จำเป็นต้องจบวุฒิทางการบัญชีระดับปริญญาตรีก็ได้ เพียงมีวุฒิอนุปริญญาหรือปวส.ทางบัญชี ก็มีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีได้แล้ว

นักบัญชีทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีจริงหรือเปล่า

ผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสบช.3 โดยต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งหากเป็นนักบัญชีทั่วไปโดยไม่ได้รับมอบหมายโดยตรงอาจจะไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพบัญชีนับอย่างไรกัน

การคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพจะต้องนับชั่วโมงให้ได้ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงในรอบ 3 ปี โดยเฉลี่ยแล้วในรอบ 1 ปี ต้องมีการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง สำหรับการเป็นนักวิทยากรสามารถนับได้ 3 เท่าของชั่วโมงบรรยาย โดยไม่นับซ้ำหัวข้อเดิมในทุกรอบ 3 ปี

คำถาม 4 ข้อคำถาม ที่มักจะได้ยินจากผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี ทั้งความหมายของนักบัญชี คุณสมบัติของนักบัญชี การขึ้นทะเบียนนักบัญชี รวมถึงการพัฒนาต่อยอดคงความรู้ของวิชาชีพบัญชีให้มีความต่อเนื่อง คงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ จะเห็นได้ว่าวิชาชีพบัญชีนี้ถือเป็นวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่งเลยทีเดียว ไม่ใช่ว่าจบอะไรมาแล้วจะขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีได้ ตามกฎหมายมีการระบุชัดถึงคุณสมบัติของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการ

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

หลักแนวคิดพลิกสิ่งที่กำลังจะขาดทุนให้เปลี่ยนกลับมาเป็นกำไร
ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
อาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
เหตุผลของการขอสินเชื่อบ้าน
ความสำคัญของเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
ทำไมถึงมีคนชอบเลือกเรียนคณะบัญชี ?
ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการระบบบัญชีชุดเดียว
คุณสมบัติของนักบัญชีที่มีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
แนวทางในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มาตรฐานการบัญชีที่ดี..ต้องสร้างความน่าเชื่อถือจากงบการเงิน
ความสำคัญของบัญชีการเงินเกี่ยวข้องกับ กฎหมายภาษีอากรอย่างไร???
เทคนิคการทำบัญชีไม่ให้งานคั่งค้างที่ดีต่อการทำงานและสุขภาพ
ความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย...มีประโยชน์มากแค่ไหน??
มารู้จักความหมายของการปิดบัญชีกัน

ใส่ความเห็น