081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 08.30 – 16.30ตั้งอยู่จังหวัด นครพนม
ตั้งอยู่บริเวณวัดภูพานอุดมธรรม ตำบลนาแก บนเทือกเขาภูพาน ห่างจากอำเภอนาแกประมาณ 6 กิโลเมตร (เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง นครพนม ทางหลวง นพ.3051)  พื้นที่ส่วนใหญ่ของด่านสาวคอย (คำว่า ด่านหรือดาน ในภาษาอีสานหมายถึง ลาน) เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินแล้วสามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เนื่องมาจากหนุ่มสาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาจะไปหาของป่าจะนัดหมายมาคอยกันที่ลานหินนี้เป็นประจำ หรือมาเที่ยวชมความงามโดยฝ่ายหญิงจะมาเป็นผู้คอย จึงได้ชื่อว่า “ด่านสาวคอย” บริเวณวัดได้จำลององค์พระธาตุทั้งเจ็ดในนครพนมไว้ตามเส้นทางให้บูชา และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วย