อย่าลืม 2 เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ย รายได้ค้างรับ

ดอกเบี้ยรับ
Click to rate this post!
[Total: 3155 Average: 5]

ดอกเบี้ยค้างรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ คือ ( accrued ) รายได้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป คืนให้กับกิจการ

ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ

 

บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ
บันทึกบัญชีดอกเบี้ย ค้างรับ

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2023

Leave a Comment

Scroll to Top