ช่องทางที่เงินสดจะถูกยักยอก

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_155693963

เงินสดนั้นถือว่าเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเปลี่ยนมือได้เร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมรักษาเงินสดให้มีความรัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย  สำหรับช่องทางที่เงินสดจะถูกยักยอกให้สังเกต ดังนี้

  • ยักยอกเงินที่ได้รับจากการขายเป็นเงินสด  หรือรับจากลูกหนี้ที่ได้ทำการตัดบัญชีไปแล้วในปีก่อน  หรือบันทึกการรับเงินรายได้อื่นๆ ที่ต่ำกว่าที่ได้รับจริง และนำเงินส่วนที่ไม่ได้บันทึกบัญชีไปใช้ส่วนตัว
  • ไม่บันทึกเงินที่ได้รับคืนจากเจ้าหนี้สำหรับค่าสินค้าที่ได้ชำระเกินไป หรือเงินมัดจำที่ได้รับคืน และนำเงินที่ได้รับคืนไปใช้ส่วนตัว
  • ไม่บันทึกบัญชีลูกหนี้เมื่อขายเชื่อ  หรือเมื่อรับชำระเงินก็ยักยอกเงินที่ได้รับนั้น
  • บันทึกเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าไว้ในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริง  แล้วบันทึกรายการรับคืนสินค้า  หรือส่วนลดจ่ายที่เป็นจำนวนเดียวกับที่ได้ยักยอกไว้
  • ไม่บันทึกหรือบันทึกแต่เพียงบางส่วน  สำหรับเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้  และบันทึกบัญชีเป็นหนี้สูญ  สำหรับจำนวนที่ยักยอกไปใช้
  • นำใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้วมาขอเบิกจ่ายอีก
  • จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากเงินสดของร้านค้า
  • ทำใบสำคัญปลอมเพื่อเบิกจ่ายเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
  • ไม่บันทึกหรือบันทึกจำนวนเงินต่ำกว่าความจริงสำหรับรายการส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับ  และบันทึกจ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้เกินกว่าที่จ่ายจริง  โดยนำเงินส่วนที่จ่ายเกินไปนั้นไปใช้เสียเอง
  • บวกเลขทางด้านเดบิตของบัญชีเงินสดต่ำไป  หรือบวกเลขทางด้านเครดิตของบัญชีเงินสดสูงไป  จะทำให้ยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีต่ำไป

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่
การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ความหมายและวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้น
ใครคือผู้ใช้ประโยชน์จากการบัญชีบ้างนะ ?
ประโยชน์ของการทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
การตลาดคืออะไร
5 เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผิวสวย
เคล็ดลับในการฝากเงินประจำสำหรับผู้ที่ออมเงินไม่ค่อยได้
วิธีออกและยกเลิกใบแทนใบกำกับภาษี
เรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีบริษัท จะทำเองหรือจ้างพนักงานบัญชีดีนะ ?
ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท (Determining Account Balances)
การเจาะตลาดเว็บไซต์ที่น่าทำ

ใส่ความเห็น