ชื่อ กรุงเทพฯ อะไร 2 ชื่อเต็ม ความหมาย ของ แปล

ชื่อเต็มกรุงเทพ
Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

ชื่อ กรุงเทพ

กรุงเทพฯ ชื่อเต็ม และความหมาย
ชื่อเต็มๆ คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตาร สถิต สักกทัตติย วิษณุกรรมประสิทธิ์

อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตได้ให้ความหมายว่า กรุงเทพมหานคร-นครอันยิ่งใหญ่ ของเทพ, อมรรัตนโกสินทร์ เป็นคลังแก้วของเทพอันยิ่งใหญ่ (หมายถึงที่เก็บพระแก้วมรกต), มหินทราอยุธยา เป็นเมืองยิ่งใหญ่ที่ตีไม่แตก, มหาดิลกภพ เป็นโลกที่ยอดยิ่ง , นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ เป็นเมืองหลวงแห่งแก้วเก้าประการที่น่ารื่นรมย์, อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน- สถาน ยิ่งใหญ่อันเป็นที่ประทับของพระราชาผู้ประเสริฐสุด, อมรพิมานอวตารสถิต เป็นวิมานที่เทพ อวตารมาสถิตอยู่, สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ซึ่งท้าวสักกะ (พระอินทร์) ประทานให้วิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้างให้

ที่มา:cad.go.th


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 เมษายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top