ชิมช้อปใช้

ชิมชอบใช้ 3 ลงทะเบียนร้านค้า สมัคร ชิมช้อปใช้.COM

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

ชิมช้อปใช้

ชิม-ช้อป-ใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล คืออะไร

 

ชิมช้อปใช้ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนที่หนึ่งจะเป็นการแจกเงิน 1,000บาทให้แก่ประชาชนจำนวน 10 ล้านคนแรก
และอีกส่วนจะเป็นการได้รับเงิน Cash back โดย15 %ของยอดชำระจริง ซึ่งไม่เกิน 4,500บาท หรือวงเงินใช้จ่ายรวมไม่เกิน 30,000 บาท  โดยจุดประสงค์หลักคือต้องการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายหรือท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มค่า GDP ของประเทศให้สูงขึ้น

 

 

วิธีลงทะเบียนช้อปชิมใช้

 

1. เข้าเว็บไซต์  www.ชิมช้อปใช้.com
2. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกจังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ์ ( ต้องเป็นคนละจังหวัดกับที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้าน )
3. รอ SMS แจ้งการยืนยันสิทธิ์ ซึ่งจะแจ้งมาภายใน 3 วัน หลังจากนั้นให้ทำการโหลดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท

 

โดยปกติจะเปิดเป็นรอบ แล้วแต่รัฐบาบกำหนด แต่โดยรวมแล้ววิธีการเหมือนกัน

ชิมช้อปใช้1 ชิมช้อปใช้2 ชิมช้อปใช้3

ที่มารูปภาพ : sanook.com

ร้านค้าชิมช้อปใช้ เงื่อนไข สิทธิ ต่าง ๆ

ร้านค้าที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

 1. 1.ร้านประเภท “ชิม” คือร้านที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 2. 2.ร้านประเภท “ช้อป”  โดยจะต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่น  ที่จำหน่ายสินค้าจำพวกสินค้า OTOP
 3. 3.ร้านประเภท “ใช้” สำหรับธุรกิจที่พักต่างๆ เช่น โรงแรม หรือ รีสอร์ท เป็นต้น
 4. 4.ร้านค้าทั่วไป หรือร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC หรือมีแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว”
 5. ร้านประเภทไหน สมัครร่วมโครงการได้ ?

ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ประกอบด้วย

 • ร้านประเภท “ชิม” เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่ม
 • ร้านประเภท “ช้อป” โดยต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้า OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน
 • ร้านประเภท “ใช้” สำหรับบริการให้ที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • ร้านค้าทั่วไป หรือ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC หรือ มีแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” เดิมอยู่แล้ว

สมัครเข้าร่วมโครงการได้เมื่อไร

รับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ไหน

ส่วนภูมิภาค : สมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด ทั่วประเทศ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) : สมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 08.30–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังเปิดจุดให้บริการรับสมัครนอกสถานที่ 10 แห่ง ได้แก่

 • – บิ๊กซี สาขาการเคหะ พระราม 2
 • – บิ๊กซี สาขาอ่อนนุช
 • – บิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3
 • – บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ
 • – เซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า
 • – เซ็นทรัล สาขาพระราม 3
 • – เซ็นทรัล สาขาแกรนด์พระราม 9
 • – เซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว
 • – เซ็นทรัล สาขาอีสวิลล์
 • – แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์

* เฉพาะจุดบริการ 10 แห่งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกัน

ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต สามารถให้หน่วยงานเซ็นรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีได้ ณ จุดบริการรับสมัคร

กรณีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วย

สมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

แบบฟอร์มการสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง หรือจุดให้บริการ

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ประกอบการประเภทชิม ช้อป ใช้

นำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ยื่นได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง หรือ ณ จุดให้บริการนอกสถานที่ทั้ง 10 แห่ง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC

กรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครที่จุดรับสมัครได้เลย โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว

สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปฯ ถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว

ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่

ธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เวอร์ชั่นใหม่ให้ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถกดยืนยันการอัปเดต เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ทันที

ชิมช้อปใช้ 2

คือการเปิดประชาชนลงทะเบียนในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”เฟสที่2 โดยรอบนี้จะทำการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก 3ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24ตุลาคม 2562 และจะแบ่งการเปิดให้ลงทะเบียนเป็น 2 รอบ รอบละ 500,000 คน โดยรอบแรกจะเปิดเวลา 6.00 น. และรอบที่สองจะเปิดเวลา 18.00 น.

ซึ่งในเฟสที่ 2 นี้ ผู้ลงทะเบียนใหม่จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสที่1 คือ ได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่น 1,000 บาท และจะได้รับเงิน Cash back โดย15 %ของยอดชำระจริง ซึ่งไม่เกิน 4,500บาท หรือวงเงินใช้จ่ายรวมไม่เกิน 30,000 บาท และส่วนที่จะได้รับเพิ่มในรอบนี้คือ ผู้ที่ใช้จ่ายระหว่าง 30,000 – 50,000 บาทจะได้รับ Cash back 20 % แต่ไม่เกิน  4,000บาท ต่อคน

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้
วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้

กระทรวงการคลัง เผย วิธีสมัครขอรับเงิน 1,000 บาท เที่ยวทั่วไทยทำได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน ย้ำจำกัดจำนวนแค่ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น!

กระทรวงการคลัง เผยถึงขั้นตอนการขอรับเงิน 1,000 บาท ท่องเที่ยวนั้น สามารถทำได้แค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงิน 1,000 บาท

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
 2. ได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ
 3. ดาวน์โหลดแอปฯ “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ
 4. เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายได้ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน ในจังหวัดที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนเพียง 1 จังหวัด

หากใช้สิทธิไม่ครบตามวงเงิน 1,000 บาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที

ขั้นตอนการลงทะเบียนชิมช้อปใช้
ขั้นตอนการลงทะเบียนชิมช้อปใช้

วิธีลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ผ่านเว็บไซต์ขอรับเงิน 1,000 บาทใช้เที่ยวทั่วไทย

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2

วิธีการลงทะเบียนในเฟส 2 นั้น จะเหมือนกันกับการลงทะเบียนในเฟส 1 โดยมีขั้นตอนดังนี้ชอปชิมใช้

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และเลือกจังหวัดที่ต้องการจะเดินทางไปใช้สิทธิ์ โดยต้องไม่ใช้จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้านช้อปชิมใช้

3.ธนาคารจะส่ง SMS มาเพื่อแจ้งให้ทำการโหลดแอป เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิเงิน 1,000 บาท ภายใน 3 วันขั้นตอนการลงทะเบียนชิมชอปใช้

ชิมช้อปใช้,ชิมชอปใช้,ลงทะเบียนชิมช้อปใช้,www.ชิมช้อปใช้.com

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ละคร การ์ตูน ที่มีความเป็นมา และ ฮิต

10 อันดับ การ์ตูน ฮิต ที่สุดในโลก การ์ตูนญี่ปุ่นเก่าๆ การ์ตูนญี่ปุ่นดังๆ การ์ตูนยุค 90 ทั้งหมด การ์ตูนยุค 80-90 การ์ตูนญี่ปุ่น ยุค 90 การ์ตูนยุค 90 ช่อง 7 อนิเมะญี่ปุ่นน่ารักๆ ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน และ การสร้างคอนเทนต์ ออนไลน์

วิธี ทํา คอน เท น ต์ YouTube รูปแบบคอนเทนต์ คอน เท น ต์ โปรโมท สินค้า คอนเทนต์ มีกี่ประเภท การ ทํา คอน เท น. ต์ Facebook คอน เท น ต์ ต่างประเทศ การเขียน ส ค ริ ป คอน เท น ต์ คอนเทนต์เรียกลูกค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน สำหรับเด็ก และ การแนะนำให้ดู

การ์ตูนเสริมพัฒนาการภาษาไทย การ์ตูนเสริมพัฒนาการพูด การ์ตูน 7 ขวบ การ์ตูนเสริมพัฒนาการ 1 ขวบ การ์ตูนเสริมพัฒนาการภาษาอังกฤษ การ์ตูนเสริมพัฒนาการสมอง การ์ตูน เสริมพัฒนาการ 7 ขวบ การ์ตูน ยอดนิยม สำหรับเด็ก ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน และ การเรียนรู้ เรื่องจริยธรรม

การ์ตูน พ่อ เพียง การ์ตูน อ นิ เม ชั่ น เศรษฐกิจ พ่อ เพียง สามัคคี การ์ตูน การ์ตูน เต็มเรื่อง การ์ตูน ข้าวของ แผ่นดิน การ์ตูน ลูกหมูสามตัว การ์ตูน ชาวนา การ์ตูน พ่อ หลวง ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ์ตูน และ การสร้างตัวละคร และ จักรวาล

พฤติกรรม ในโรงหนัง ข้อดี ของโรงภาพยนตร์ จิตวิทยา กับการดูหนัง ปัญหา ในโรงหนัง ข้อห้าม เข้าโรงหนัง เข้าโรงหนัง ก่อนเวลา ได้ไหม ดูภาพยนตร์ คุณค่า ทางการ ศึกษา ของภาพยนตร์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ประสบการณ์ การดู การ์ตูน ในโรงภาพยนตร์

พฤติกรรม ในโรงหนัง ข้อดี ของโรงภาพยนตร์ จิตวิทยา กับการดูหนัง ปัญหา ในโรงหนัง ข้อห้าม เข้าโรงหนัง เข้าโรงหนัง ก่อนเวลา ได้ไหม ดูภาพยนตร์ คุณค่า ทางการ ศึกษา ของภาพยนตร์ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ลูกหยนี้กรมสรรพากร

ลูกหนี้กรมสรรพากร 2 บันทึกบัญชี จ่าย

ปรับปรุงลูกหนี้กรมสรรพากร ลูกหนี้กรมสรรพากร ภาษาอังกฤษ ลูกหนี้กรมสรรพากร สินทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดไหน ลูกหนี้กรมสรรพากร เลขที่บัญชี เจ้าหนี้กรมสรรพากร คือ เจ้าหนี้กรมสรรพากร ภาษาอังกฤษ ลูกหนี้กรมสรรพากร หมายถึง
ใบเสนอราคา1

ใบเสนอราคา 7 ตัวอย่าง QUOTATION ทำ อังกฤษ

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา

Leave a Comment

Scroll to Top