จุดต่าง หจก กับ บริษัท

[Total: 0    Average: 0/5]

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กับ บริษัทจํากัด ต่างกันอย่างไร

4 จุด ของความแตกต่าง ระหว่าง หจก. กับ บริษัท
หจก ต่างจาก บริษัท ตรงไหน

shutterstock_149655251
1. ความรับผิดชอบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 คนขึ้นไปร่วมหุ้นกัน โดยมี 1คนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น
บริษัท 3 คนขึ้นไป แบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่ากัน แต่ละคนถือมากน้อยเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้ ความรับผิดชอบจำกัดเฉพาะค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ

2. การบริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบเป็นผู้จัดการไม่ได้ หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบ มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการได้ หรือหุ้นส่วนทุกคนเห็นพ้องตั้งผู้จัดการคนนอกก็ได้(ต้องเห็นพ้อง) การดำเนินการหรือตัดสินใจของผู้จัดการต้องปรึกษากับหุ้นส่วนและต้องได้รับ การยินยอมจึงกระทำได้
บริษัท ผู้ลงทุน จัดตั้งบริษัท แล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมา จะเป็นตัวผู้ลงทุน หรือบุคคลอื่นก็ได้ กรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ มีอำนาจการบริหาร

3. การแบ่งผลกำไร – ขาดทุน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลี่ยตามสัดส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน
บริษัท จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

4. การเสียภาษี ทั้ง 2 อย่างเสียจากกำไรสุทธิ ตามอัตราก้าวหน้า

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ
เราจะสามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ในกรณีใดบ้าง?
การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การเลือกซื้อประกันชีวิต โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้
การให้ความหมายของการตลาด
ต้นไม้ที่ห้ามนำมาตกแต่งสวน
สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก
การหักค่าเสื่อมราคา อัตราใด วิธีใดดี
ความสำคัญของบัญชีต้นทุน ที่ควรรู้
หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน
การคิดคำนวณต้นทุนของสินค้าคงคลัง
ค่าธรรมเนียมและสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
ไล่ออก ไม่จ่ายค่าชดเชย

ใส่ความเห็น