จะขอผ่อนภาษีได้หรือไม่

[Total: 0    Average: 0/5]

หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชำระจะขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่

ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิ ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ ผู้เสียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบบ.ช. 35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกันดังนี้
งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน หรือวันที่ 31 มีนาคม

งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1

งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2

shutterstock_90754157

ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts:

ใช้งาน Safari ให้เร็วกว่าเดิม
Express Recipes: How to make Creamy Papaya Raita
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ทำไมต้องเลือก บริษัท ปังปอน จำกัด
การลงทุนในตราสารหนี้มีประโยชน์อย่างไร
บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
ภาพหลุด ฝาหลัง iPhone 6C รุ่นประหยัด จอ 4 นิ้ว
การรออมเงินสำหรับส่งลูกส่งหลานเรียน
วิธีคำนวณภาษีเบื้องต้น
The 5 New Watch Trends To Try Now
ประเภทในการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ
เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ที่ดินหรืออาคารในการขยายโรงงาน
เหตุผลหลักสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องใช้ระบบบัญชี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินที่่สรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี

ใส่ความเห็น