จบบัญชี ทำงานอะไร

[Total: 56   Average: 5/5]

จบบัญชีทำงานอะไรได้บ้าง

หากจะพูดถึง “อาชีพที่ไม่ตกงาน” ไม่ว่าประเทศไหน หรือเข้าสู่ยุคสมัยใด “นักบัญชี” จะต้องเป็นหนึ่งในอาชีพอันดับต้นๆที่ติดอันดับขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดงานอยู่เสมอ เพราะเรื่องของการจัดการการเงินหรือทำบัญชีนั้นถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน

การเรียนวิชาชีพบัญชีมีข้อดี ดังนี้

1. มั่นใจได้ว่ามีงานรองรับ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า “นักบัญชี” คืออาชีพที่ทุกบริษัทหรือองค์กรจำเป็นต้องมี จะเห็นได้ชัดจากผลการจัดอันดับของเว็บหางานและองค์กรต่างๆ ที่ให้สาขาบัญชีเป็นอาชีพขาดแคลนและเป็นที่ต้องการที่สุดอยู่ตลอด ถ้าใครเรียนดี หมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ อาจได้รับตำแหน่งที่ดีในบริษัทและไม่ต้องเสียเวลาหางานเหมือนสาขาอาชีพอื่นก็เป็นได้

2. ค่าตัวสูงง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามประสบการณ์

เพราะ นักบัญชี เป็นอาชีพที่ขาดแคลนที่สุดอาชีพหนึ่งในทุกยุค! องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต่างก็แย่งชิงตัวนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่มากประสบการณ์ ด้วยข้อเสนอและค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

3. เป็นอาชีพที่ทุกประเทศให้การยอมรับ

นักบัญชี ถือเป็น 1 ใน 8 อาชีพที่มีข้อตกลงให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากความต้องการในประเทศจะสูงมากแล้ว นักบัญชีที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญภาษา ก็ยังมีโอกาสสามารถไปทำงานในต่างประเทศพร้อมกับรายได้ที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวด้วย

4. เป็นได้ทั้งเจ้าของกิจการหรืองานอิสระ

นอกจากจะทำงานประจำนั่งโต๊ะแล้ว นักบัญชีก็ยังสามารถรับทำบัญชีแบบอิสระหรือฟรีแลนซ์ได้ และได้ค่าตอบแทนในระดับที่สูงกว่าหลายสาขาอาชีพ  เพราะอาชีพนักบัญชี ถือเป็นวิชาชีพอิสระ เป็นงานที่ต้องมีการควบคุม ดังนั้นหากใครไม่อยากเป็นพนักงานประจำ ก็สามารถออกมาทำงานเป็น “ผู้ตรวจสอบบัญชี” หรือตั้งบริษัทรับทำบัญชี ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อย

5. เป็นอาชีพที่ตลาดต้องการ

เพราะอาชีพ นักบัญชี และ ผู้สอบบัญชี (Auditor) ถือเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่ต้องผ่านการเรียนและสอบใบประกอบวิชาชีพ มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้นถึงจะมาทำหน้าที่นี้ได้ จึงเป็นสาขาอาชีพเฉพาะที่ตลาดต้องการ และผู้ที่จบการศึกษาด้านอื่นไม่สามารถทำได้

ซึ่งจากข้อดีทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้การเรียนจบทางด้านบัญชีมีโอกาสเติบโตทั้งในอาชีพบัญชีและสายงานอื่น

ผู้จบทางด้านบัญชีสามารถประกอบอาชีพได้ ดังต่อไปนี้

1 นักบัญชี/ พนักงานบัญชี/ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน

คืออาชีพสายตรงของคนจบบัญชี ทำหน้าที่ในการจัดการงบประมาณ วิเคราะห์แผนการเงิน ตรวจสอบดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ

2 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)

คือผู้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรในด้านการปฏิบัติภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือบริษัท เพื่อช่วยวางแผนและแก้ปัญหาในการเสียภาษีให้แก่องค์กรต่างๆ นับว่าเป็นสาขาอาชีพที่สำคัญมากเพราะทุกกิจการต้องยื่นภาษีต่อรัฐ ตามกฏหมายที่ได้ระบุไว้

3 ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

คือ ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบกิจการบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี

4  ที่ปรึกษาทางบัญชี

คือ อาชีพที่เป็นได้ทั้งอาชีพทั้งอิสระหรือทำงานในองค์กรด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นอีกสายงานที่มีรายได้สูงทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี มีหน้าที่จัดทำ แก้ไข วางระบบ และตรวจสอบบัญชีและภาษีภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

5 ครู/ อาจารย์/ ติวเตอร์

นอกเหนือจากการทำงานด้านบัญชีโดยตรงแล้ว นักบัญชียังสามารถใช้วิชาชีพที่มีไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นด้วยการเป็นอาจารย์หรือติวเตอร์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผู้ที่จะเป็นอาจารย์ไม่จำเป็นต้องจบคุรุศาสตร์ เพียงแค่ใช้วิชาชีพที่จบมาก็สอนได้

6 ธุรกิจส่วนตัว

คนที่เรียนจบด้านพาณิชย์และการบัญชีสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้โดยง่าย เพราะมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการรายได้ต่างๆ อย่างดี โดยนักบัญชีที่ผันตัวมาประกอบธุรกิจส่วนตัว อาจมีประสบการณ์การทำงานมานานและเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะการทำธุรกิจและการบริหารงานมาแล้วพอสมควร

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ที่จบด้านการบัญชีจะมีโอกาสหางานได้ง่ายมากกว่าหลายสาขาอาชีพ เนื่องจากคนที่จบสายงานนี้ ตลาดมีอัตราความต้องการสูงนอกจากจะจบไปทำสายงานที่ตัวเองจบมาโดยตรงเเล้ว คนเรียนสายนี้ยังสามารถดัดเเปลง ไปทำงานสายอื่นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

(Visited 33 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ

ใส่ความเห็น