กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ 10 ข้อ สามัญ สํารอง คําปฏิญาณตน

กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ
Click to rate this post!
[Total: 405 Average: 5]

กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ

กฎของลูกเสือสามัญ
กฎของลูกเสือสามัญ

คำปฏิญาณของลูกเสือ

คำปฏิญาณของลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ข้าสัญญาว่า
 • ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2. ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน 
คำปฏิญาณของลูกเสือ ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ลูกเสือวิสามัญ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
 • 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
 • ข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
คําปฏิญาณของลูกเสือ
คําปฏิญาณของลูกเสือ

กฎของลูกเสื้อสามัญ

กฏของลูกเสือ

กฏของลูกเสือ ลูกเสือสำรอง 
 1. ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
 2. ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง 
กฏของลูกเสือ ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ลูกเสือวิสามัญ
 • ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
 • ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
 • ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
 • ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 • ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
 • ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
 • ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
 • ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
 • ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
 • ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
กฏของลูกเสือ
กฏของลูกเสือ

คติพจน์ลูกเสือ

 • ลูกเสือสำรอง : ทำดีที่สุด
 • ลูกเสือสามัญ : จงเตรียมพร้อม
 • ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : มองไกล
 • ลูกเสือวิสามัญ : บริการ
คติพจน์
คติพจน์

ลูกเสื้อสามัญ

ที่มา:สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 9 พฤษภาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top