คํานํารายงาน

Click to rate this post!
[Total: 3579 Average: 5]

คำนำ หมายถึง

คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน คำนำโดยส่วนมาก จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการเขียนรายงาน สำหรับหลักการเขียนคำนำรายงานนั้น หลักง่าย ๆ เลยก็คือต้องเขียนให้ผู้อ่านสนใจอยากจะอ่านรายงานของเรา โดยเริ่มต้นอาจจะเขียนถึงที่มาที่ไปของรายงานฉบับนี้ 

คำนำรายงาน
คำนำรายงาน

คำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าคำนำไม่ดีเขาจะหยุดอ่าน ดังนั้นในตอนต้นควรมีวิธีการชักชวนให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ โดยต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด

เนื้อหาที่ควรหลีเลี่ยงในการใส่ “คำนำรายงาน”

 • ประวัติศาสตร์ หรือเรื่องพื้น ๆ ที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
 • อย่างฟุ้งซ่าน จนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
 • ไม่ควรขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร
 • การออกตัวว่าไม่พร้อมหรือไม่เชี่ยวชาญเรื่องที่เขียน อาจทำให้ผู้อ่านไม่สนใจอ่านรายงานก็ได้
 • ไม่ควรเขียนซ้ำกับส่วนสรุป หรือความลงท้าย
 • ไม่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 

ราชบัณฑิตยสถาน ระบุไว้ว่า “คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้”

 1. เขียนคำนำด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
 2. เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
 3. เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
 4. เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
 5. เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 6. คำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
 7. เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 8. เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน 

คุณสมบัติข้างต้นทั้ง 8 ข้อ หากมีครบในการเขียน คำนำ ก็จะทำให้ คำนั้น นั้นสมบูรณ์ที่สุด โดยการเขียนนั้น คำนำ ของเรานั้น บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องเรียงจาก ข้อ 1 – 8 แต่ควรที่ให้ครบใน คำนำ นั้น  

ในส่วนของภาษาที่ใช้เขียนรายงานนั้น หากเป็นรายงานที่มีเนื้อหาทางวิชาการ ก็คงต้องภาษาทางการหน่อย แต่หากเป็นรายงานทั่ว ๆ ไป ไม่วิชาการมากนัก ก็ควรใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้อ่านจะดีกว่า 

คำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

ตัวอย่าง การเขียนคำนำรายงาน

คำนำ
คำนำ

วิชาภาษาไทย

ตัวอย่าง คำนำรายงาน วิชาภาษาไทย
ตัวอย่าง คำนำรายงาน วิชาภาษาไทย

คำนำ

           รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  การศึกษาวรรณกรรมไทย เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของวรรณกรรมไทย โดยได้ศึกษาผ่านแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ตำรา หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุด และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนี้ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม และ ความสำคัญของวรรณกรรมต่อวัฒนธรรมไทย

            ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาวรรณกรรมไทยเป็นอย่างดี

                                                                                                                  นายโชคดี มีชัย

วิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่าง คำนำรายงาน วิชาวิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง คำนำรายงาน วิชาวิทยาศาสตร์

คำนำ

            รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา โดยได้ศึกษาผ่านการทดลองทำกิจกรรมการทดลองต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทดลองทางตรงและได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

            ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและต้องการประสบการณ์ในการทดลองวิทยาศาตร์เป็นอย่างดี

                                                                                                                นายโชคดี มีชัย

วิชาการตลาด

ตัวอย่าง คำนำรายงาน วิชาการตลาด
ตัวอย่าง คำนำรายงาน วิชาการตลาด

คำนำ

            รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  การพัฒนาและวางแผนธุรกิจ เพื่อศึกษาหาเป็นไปได้ในการพัฒนาอารหารแปลรูปจากนมวัว โดยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆและตลาดอาหารแปลรูปจากนมวัว อาทิเช่น ข้อมูลด้าน กลยุทธ์ทางการตลาด กระบวนการผลิตและต้นทุน เพื่อสรุปหาความเป็นไปได้ในการสำเร็จของโครงการ

            ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาวิชาพัฒนาและวางแผนธุรกิจเป็นอย่างดี

                                                                                                                   นายโชคดี มีชัย

vertify

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2020 โดย Administrator

(Visited 8,143 times, 88 visits today)
 
ลิ้งค์บทความนี้ : https://www.pangpond.com/?p=149055

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *