ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_179512262

ค่าเสื่อมราคา  ( Depreciation )

ค่าเสื่อมราคา  คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวดทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ประเภทอาคาร  อุปกรณ์  เครื่องจักร  รถยนต์  เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและมักจะมีมูลค่าสูง  จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด

            การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีหลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือวิธีเส้นตรง  โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

                       ค่าเสื่อมราคา/ปี  =                        มูลค่าสินทรัพย์  –  ราคาซาก ( ถ้ามี)
อายุการใช้งาน

             หรือ    ค่าเสื่อมราคา/ปี   =   (มูลค่าสินทรัพย์  –  ราคาซาก ( ถ้ามี) )  x  อัตราค่าเสื่อมราคา

เมื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาได้  ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน  กิจการจะทำการบันทึกบัญชีดังนี้
                        เดบิต  ค่าเสื่อมราคา – ชื่อสินทรัพย์                               xxx
เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – ชื่อสินทรัพย์                        xxx

       ค่าเสื่อมราคา  ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน  เนื่องจากเมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มา ซึ่งมีราคาสูง  และมีการใช้งานหลายปี  ถ้าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง   ในปีที่ซื้อสินทรัพย์  ส่วนปีถัดไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้ว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ๆ  ดังนั้นจึงต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น

       ค่าเสื่อมราคาสะสม  เป็นบัญชีหมวดสินทรัพย์  แต่เป็นตัวลดยอดของสินทรัพย์นั้น ๆ  เพราะเมื่อกิจการซื้อ
สินทรัพย์มา  ก็จะบันทึกเป็นสินทรัพย์  แต่สินทรัพย์นี้เมื่อมีการใช้งานแล้วจะเสื่อมค่าลง   ดังนั้นทุกสิ้นปีจึงต้องบันทึกค่าเสื่อมราคา
(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts:

ทางที่ดีคุณควรเลือกดูว่าดอกเบี้ยที่จะให้ผลตอบแทนเราสูงได้
จุดต่าง หจก กับ บริษัท
บัญชีครัวเรือน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้สมุดรายวันสำหรับการทำบัญชี
ทำไมต้องเลือก บริษัท ปังปอน จำกัด
การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา
FCC chair accuses Verizon of throttling unlimited data to boost profits
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
ถาม-ตอบ ปัญหาคาใจเรื่องบัญชี ที่หลายคนอาจยังไม่รู้
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
อยากเป็นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ต้องทำอย่างไร
การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี กระจายภาระภาษีที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ
การเปลี่ยนแปลงการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี รูปแบบใหม่
การออมสำหรับผู้ที่มีรายได้อย่างมนุษย์เงินเดือน

ใส่ความเห็น