ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย ยังไง

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_281797574

กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (ในสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้ดูแลอาคารและจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)
กิจการต้องสามารถรับรู้ได้ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากการซ่อมแซมอาคาร ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้กล่าวถึง 2 กรณีค่ะ
1.กิจการจะบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้สินทรัพย์มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงอาคารให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้นานขึ้น
2.กิจการจะบันทึกรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้ทรัพย์สินสามารถให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่กิจการตามมาตรฐานการบัญชี เช่น รายจ่ายค่าบำรุงรักษาอาคาร

(Visited 44 times, 1 visits today)

Related posts:

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานที่ต้องไปซักครั้งในชีวิต
เมนูอาหารที่ช่วยแก้ท้องผูก
โทษของการไม่ชำระบัญชี...หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน
การทำการตลาดด้วยการใช้บทความ
วิธีเลือกสำนักงานบัญชี
การพิสูจณ์ยอดเงินในธนาคารและการเปรียบเทียบยอดเงินสดตามบัญชีและเงินสดที่ตรวจนับได้จริง
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตัวช่วยดีๆที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมี
การจัดทำแนวทางการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินได้อย่างแน่นอน
หน้าที่หลักของฝ่ายแผนกการเงิน และแผนกบัญชี
การประสบความสำเร็จทางการตลาดกับธุรกิจเครือข่าย
การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม
หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
สุขภาพแย่ถ้าดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือ ความเชื่อแบบผิดๆ

ใส่ความเห็น