คุณสมบัติของนักบัญชี

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_306894563

สำหรับคุณสมบัติของนักบัญชีนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความละเอียดเป็นอย่างมาก ต้องมีความรอบคอบเป็นหลัก แต่ว่าต้องถนัดในเรื่องของคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ต้องเก่งเลข เก่งคำนวณ การบวก การลบ การคูณ การหาร กาคิดเปอร์เซ็นต์ต่างๆ เป็นอย่างดี และต้องทำการติดต่อในส่วนของการประชาสัมพันธ์ต่างๆกับคนทั่วไป ต้องมีความเชื่อมั่นในความก้าวหน้าและต้องเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มทำสิ่งต่างๆเสมอ โดยสามารถทำการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี ต้องทำการวิเคราะห์งานให้เป็นระบบที่ดีได้

โอกาสของพนักงานบัญชี เมื่อเทียบกับความก้าวหน้านั้น จะแบ่งออกเป็นเริ่มจากเป็นสมุห์บัญชี หรือตำแหน่งต่างๆเกี่ยวกับการบัญชีของธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือว่ารัฐบาลต่างๆ อย่างเช่นเข้าสมัครงานเป็นครั้งแรกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นต้น

จากนั้นก็อาจจะมีการพัฒนามาเป็นการทำงานที่พัวพันเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ เพื่อทำแผนการเงินให้กับบริษัทนั้นๆในระดับที่ใหญ่ขึ้น อาจจะเป็นเอกชนไปจนถึงธุรกิจที่ขยายใหญ่ จนอาจจะได้เข้ามาเป็นนักการธนาคาร ซึ่งการทำงานในธนาคารก็จะมีในส่วนของการทำงานเกี่ยวกับเงิน เกี่ยวกับตัวเลขเช่นกัน เป็นอีกหนึ่งสเต็ปสำหรับนักบัญชี และบางคนก็อาจจะได้เข้าร่วมกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อทำแผนการเงิน

หลังจากนั้นเมื่อมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ก็จะได้รับการทำงานในองค์การต่างๆของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้บริการเงิน หรือบางทีก็อาจจะเป็นถึงขั้นผู้อำนวยการบัญชีเลยก็ได้ เมื่อมีความสามารถในการรับวิเคราะห์และสามารถทำการวางแผนทางการเงินได้ มันก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเป็นนักบัญชีอิสระให้กับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่จะจ้างมา ส่วนความก้าวหน้าด้านอื่นๆ ก็อาจจะเป็นการรับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์สอนบัญชีในระดับมหาวิทยาลัย

สำหรับตลาดของนักบัญชีนั้นก็จะมีในส่วนของการเข้ามาร่วมทำงานกับองค์กรต่างๆที่อยู่ในตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานเอกชน ไปจนถึงธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจค้าขายต่างๆ, ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าขนาดใหญ่, ธุรกิจการค้าขนาดเล็ก, ธุรกิจส่งออกต่างๆ ก็ยังคงมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีตำแหน่งบัญชีทั้งนั้น

 

(Visited 16 times, 1 visits today)

Related posts:

ตอนตื่นนอน คุณจะมีความสุขทั้งวัน (ตอน.1)
การตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องมีปัจจัยต่อไปนี้
งานของวิชาชีพบัญชีมีอะไรบ้าง?
Show HN: ResMaps – See who is viewing your resume are looking
การประเมินจัดเก็บภาษีอากร สามารถทำได้อย่างไรบ้าง?
ลักษณะของระบบต้นทุนงานสั่งทำ
มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมี
รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การตลาดแนวคิดสมัยใหม่
บันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด
ค่ารับรอง
ดีเดย์ 20 ตุลาคม 2558 กองทุนประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม
รู้ไว้ดีแน่ วิธีเป็นนายของบัตรเครดิต
เป้าหมายการออมเงินเพื่อที่จะออมไปทำอะไร

ใส่ความเห็น