คำอุทาน คือ มีอะไรบ้าง เสริมบท ตกใจ ความรู้สึก

คำอุทาน
Click to rate this post!
[Total: 2835 Average: 5]

คำอุทาน

คำอุทาน คือ คำพวกหนึ่งที่เปล่งออกมา แต่ไม่มีความหมาย เป็นเพียงแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังทราบ

คำอุทานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

 1. คำอุทานบอกอาการ เป็นคำอุทานที่ผู้พูดเปล่งออกมาเพื่อบอกอาการ หรือความรู้สึกของผู้กล่าว คำอุทานชนิดนี้แบ่งเป็นหลายพวก ตามอาการต่าง ๆ เช่น
  แสดงอาการร้องเรียก หรือบอกให้รู้ตัวได้แก่ เฮ้ย ! แนะ ! โว้ย ! เฮ้ ! นี่แนะ !
  แสดงอาการโกรธเคือง ได้แก่ ชิชะ ! ดูดู๋ ! อุเหม่ !
  แสดงอาการตกใจ ได้แก่ เอ๊ะ ! คุณพระช่วย ! ตาย ! ตาเถน ! ว้าย ! โอ้ !
  แสดงอาการประหลาดใจได้แก่ แม่เจ้าโว้ย ! แหม ! อ๊ะ ! โอ ! โอโฮ้ ! ฮ้า ! ว้าว !
  แสดงอาการปลอบโยน ได้แก่ พุทโธ่ ! โถ ! โธ่ ! อนิจจา !
  แสดงอาการเข้าใจหรือรับรู้ ได้แก่ อ้อ ! เออ ! อือ !
  แสดงอาการเยาะเย้ย ได้แก่ เชอะ ! เอ๊ว ! กิ๊วกิ๊ว ! กุ๋ยกุ๋ย !
  แสดงอาการดีใจ ได้แก่ ไชโย !
 2. คำอุทานเสริมบท คือ คำอุทานที่ผู้พูดกล่าวเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือเสริมขึ้น เพื่อให้คล้องจอง เท่านั้น โดยไม่ต้องการเนื้อความ เช่น
  อาหงอาหาร หนังสือหนังหา
  ล้างไม้ล้างมือ ลืมหูลืมตา
  กินหยูกกินยา เลขผานาที

ข้อสังเกตของคำอุทาน

 1. คำอุทานบอกอาการ เวลาเขียนมักนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) กำกับไว้หลัง คำอุทานนั้น
 2. คำอุทานเสริมบทเป็นคำที่เติมเข้าไปเพียงต้องการให้คล้องจองกันเท่านั้น อาจไม่มีความหมายก็ได้

หน้าที่ของคำอุทาน

 1. แสดงอารมณ์ผู้พูด เช่น ชิชะ! บ๊ะ ! เหม่ ! โถ ! อนิจจา ! โอ ! แหม ! ฯลฯ
 2. ใช้เสริมท้ายคำอื่นเพื่อความไพเราะ เช่น เสื่อสาด เสื้อแสง ไม่กินไม่แกน ฯลฯ และยังใช้เป็นคำสร้อยของคำโคลง เช่น เสียงฤาเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย

วิธีใช้คำอุทาน

คำอุทานบอกอาการ  ใช้สำหรับแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ในการพูด เช่น  ชิชะ ! โธ่!
หรือใช้ประกอบคำประพันธ์  เช่น  โอ้ว่า  รักหนอรักนี้หนักจิต  บางคราวคิดว่าสนุกเป็นสุขี

คำอุทานเสริมบท ใช้เป็นคำสร้อยหรือคำเสริมบทต่าง ๆ เพื่อให้มีคำครบถ้วนหรือเพิ่มน้ำหนักคำตามที่ต้องการ  อาจใช้เป็นคำสร้อย  เช่น  เช้าคร่ำพร่ำสอนไปอีกหน่อยรา  หรือใช้เป็นคำแทรก เช่น  เด็กเอย ทำไมจึงร้อง  หรืออาจใช้เป็นคำเสริม  เช่น  สิงห์สาราสัตว์

ตัวอย่างการใช้คำอุทาน

 1. พุทโธ่ !  เขาตายเสียแล้วหรือ
 2. เด็ก  เอย  ทำไมจึงร้อง
 3. หนังสือ  หนังหา  ก็ไม่มี
 4. เที่ยง  นาง  กลางคืน
 5. ฉันไม่รู้  ฉันไม่ชี้  อะไรเลย

ที่มา:mcpswis.mcp.ac.th

คำค้น:ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น โอ้โห ภาษาอังกฤษวัยรุ่น ภาษาอังกฤษ18+ ตกใจ ahคือ คํานามคําสรรพนามคํากริยาคําวิเศษณคําบุพบทคําสันธาน โอ้โฮ interjection ภาษาอังกฤษน่ารัก ภาษาอังกฤษหยาบ ฮาๆ eww อุ๊บ โครงงานภาษาไทยเรื่อง ภาษาอังกฤษเอ็นดู jesuschrist อุ้ย ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น huh ภาษาเหนือ jesus อังกฤษ หน้าที่ ตาเถร เกาหลี ข้อสอบพร้อมเฉลย aw ugh อุ๊ย ภาษาอังกฤษหยาบๆ ภาษาอังกฤษaww เขินภาษาอังกฤษ คํานามคําสรรพนามคํากริยาคําวิเศษณคําบุพบทคําสันธานภาษาอังกฤษ จีน jesuscry น่ารักๆ เอ็นดูภาษาอังกฤษ ประหลาดใจ แบบฝึกหัด วัยรุ่นเมกา แบบฝึกหัด ตาเถน ภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี

ทํานายความฝันเห็นงู 7 เลขเด็ด งูกัด เหลือมตัวใหญ่

ฝันเห็นงูเลขเด็ด ฝันเห็นงูใหญ่เลขเด็ด ฝันเห็นงูกัด ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงู1ตัว ฝันเห็นงูตัวใหญ่ 1 ตัว ฝันเห็นงูเลื้อยมาหา ฝันเห็นงูหลายตัว เลขเด็ด
ปก การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ปฏิบัติอย่างไร

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร วิธีการวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การบริหาร การเงิน ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ควร ปฏิบัติ อย่างไร วิธี เก็บเงิน ธุรกิจส่วนตัว แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม เงินสด ในทาง ธุรกิจ คือ การวางแผนทางการเงินหมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไรบ้าง
ปก การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิจัย การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง วัตถุประสงค์การเรียนออนไลน์ โควิด การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ระบบ LMS ฟรี
อาชีพเสริม

10 อาชีพเสริม งาน ไม่ต้องลงทุน หารายได้ ทุกวัน

อาชีพเสริม หารายได้เสริม ข้อดีของการมีรายได้เสริม ข้อเสีย รายได้เสริมระหว่างเรียน หางานทำที่บ้าน ทำออนไลน์ ขายของออนไลน์ รับถ่ายภาพอิสระ รับทำบัญชี สอนออนไลน์ ธุรกิจทำเงิน รายได้ดี 10 อาชีพเสริม ทำได้เลยไม่ต้องลงทุน

Leave a Comment

Scroll to Top