คำบุพบท

คำบุพบท 5 ชนิด คือ ประโยค จัดการเรียนรู้ รูปภาพ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

คำบุพบท 

คำบุพบทคือ
คำบุพบทคือ

ความหมายของคำบุพบท   

คำบุพบท  คือ  คำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำ  ข้อความหรือประโยค  เพื่อให้ความต่อเนื่องกัน  และช่วยให้ข้อความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น

ชนิดของคำบุพบท

คำบุพบท  แบ่งได้เป็น  ๔  ชนิด  คือ

๑.  บุพบทบอกสถานที่  เช่น   ที่  ใน  นอก  ใน  ใต้  บน  ใกล้  ไกล                                             

๒.  บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ  เช่น  ของ  แห่ง  ฯลฯ                                                                 

๓.  บุพบทบอกความประสงค์หรือเกี่ยวข้อง  เช่น  กับ  แก่  แต่  ต่อ  เฉพาะ  สำหรับ เพื่อ  โดย  ตาม  ฯลฯ                                                                                                                            

๔.  บุพบทบอกเวลา  เช่น  เมื่อ  ตั้งแต่  แต่  จนกระทั่ง  ฯลฯ

คำบุพบทมีกี่ชนิด
คำบุพบทมีกี่ชนิด

ประโยค

คำบุพบท

ชนิดของคำบุพบท

เด็ก ๆ ในละแวกบ้านมารวมกันที่หาดทราย

ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความฝัน

ฉันให้เงินเฉพาะคนขอทาน

เพื่อน ๆ มาโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้ว

ชาวสวนรดผักจนกระทั่งเที่ยง

ใน,  ที่

แห่ง

เฉพาะ

ตั้งแต่

จนกระทั่ง

บอกสถานที่

บอกความเป็นเจ้าของ

บอกความประสงค์/เกี่ยวข้อง

บอกเวลา

บอกเวลา

ข้อสังเกต

คำบุพบทที่มักใช้กันมาก

         คำบุพบทที่มักใช้กันมาก  ได้แก่  แด่  แก่  ตั้งแต่  กับ  บน  ล่าง  เหนือ  ใต้  ข้าง  ริม  ไกล  ใกล้  ถึง  จาก  สำหรับ  เฉพาะ  ของ  ด้วย  เพื่อ  จน  ตั้งแต่  ต่อ  ประมาณ

         คำบุพบทบางคำเป็นได้ทั้งคำบุพบทและคำวิเศษณ์  เราจะสังเกตเห็นจากการใช้คำต่างกัน  คือคำบุพบทต้องนำหน้าคำที่อยู่ข้างหลัง  จะใช้ตามลำพังไม่ได้  แต่คำวิเศษณ์ต้องใช้ประกอบคำที่อยู่ข้างหน้า  เช่น                                                                                                                

 เขายืนอยู่ข้างใน  ส่วนคุณยืนอยู่ข้างนอก  (ใน  นอก  ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์)                         

บ้านเขาอยู่ริมคลอง  (ริม  ทำหน้าที่เป็นบุพบท)                                                                                       

หน้าที่ของคำบุพบท

    บุพบทใช้นำหน้าคำอื่นเพื่อเชื่อมและขยายคำข้างหน้า  บุพบททำหน้าที่ต่าง ๆ  ดังนี้

   ๑.  บุพบททำหน้าที่คำนาม  เช่น   คุณย่าถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์                                                   

        คุณตาบริจาคสิ่งของแก่คนยากจน  บ้านคุณย่าตั้งอยู่ริมคลอง                                                                                                                                                                                

   ๒.  บุพบททำหน้าที่นำหน้าคำสรรพนาม  เช่น  ปากกาของคุณอยู่บนโต๊ะ  หนังสือเล่มนี้            

        เป็นของฉันเอง  เธอเขียนจดหมายถึงเขา

              ๓.  บุพบททำหน้าที่นำหน้าคำกริยา  เช่น  เขากำลังโฆษณาเพื่อหาเสียง                                          

                 น้ำขวดนี้เก็บไว้สำหรับดื่ม                                                                                             

   ๔.  บุพบททำหน้าที่นำหน้าคำวิเศษณ์  เช่น  เราควรตื่นนอนแต่เช้าทุกวัน                               

   ๕.  บุพบททำหน้าที่นำหน้าประโยคหรือข้อความ  เช่น  ฉันมาโรงเรียนตั้งแต่คนในบ้าน              

       ยังไม่ตื่น  ครูให้รางวัลเฉพาะคนที่ตั้งใจเรียนเท่านั้น  

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

4m

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ

บทบาท สื่อสารมวลชน การสร้างสังคม การเปลี่ยนแปลง

สื่อ มีบทบาท สำคัญ อย่างไร ต่อ สถานการณ์ ในปัจจุบัน บทบาทของผู้สื่อข่าวในสังคม ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน สื่อมวลชน ข้อดี ข้อเสีย สถาบันสื่อสารมวลชน บทบาทหน้าที่ สถาบันสื่อสารมวลชน สรุป นักสื่อสารมวลชน คือ คุณสมบัติของสื่อมวลชน ภาพยนตร์

คำใดบ้างที่เป็นตัวอย่างของการใช้สระเสียงสั้นในคำนามและคำกริยา?

ชนิดและหน้าที่ของ คํา ในประโยค ป. 4 ชนิดและหน้าที่ของ คํา ในประโยค ป. 3 หน้าที่ของคำ 7 ชนิด ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ม.1 ppt เป็น เป็นคําชนิดใด ชนิดของคํา 12 ชนิด ที่ เป็นคําชนิดใด ชนิดของคํา 7 ชนิด ออนไลน์
QA

QC QA การควบคุม คุณภาพ 7 วิธี ย่อมาจาก

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป

การใช้แผนที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตั้งโรงงานหรือกิจการทางธุรกิจได้อย่างไร?

การวางแผนทางการผลิตและการบริการมี 3 ขั้นตอนคือ การวางแผนและควบคุมการผลิต production planning and control การทําแผนควบคุมการผลิตหรือการบริการมีขั้นตอนในการดําเนินการกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง การวางแผนและควบคุมการผลิต pdf การวางแผนและควบคุมการผลิตมี กี่ ขั้น ตอน แบบฝึกหัด การวางแผนการผลิตรวม แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ การวางแผนและควบคุมการผลิต ppt ใกล้ฉัน ออนไลน์
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 7 ไอ เดีย วิธี ให้น่าสนใจ ยาวๆ

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน

ChatGPT มีการใช้งานในการสร้างซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หรือไม่?

chatgpt ใช้ยังไง chatgpt ทําอะไรได้บ้าง chatgpt ย่อมาจาก chatgpt คืออะไร chatgpt ภาษาไทย chat gpt ภาษาไทย ฟรี chat gpt ภาษาไทย วิธีใช้ chatgpt คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไร ความสามารถ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top