ความสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_181876202

วันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆ ให้ได้รู้จักกับความสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สินกันค่ะ ว่ามีความสำคัญอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ
1. เป็นสัญญาที่มีบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่ตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินโดยได้รับค่าเช่าตอบแทน กับผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้ใช้หรือหรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยตกลงจะชำระค่าเช่า
2. ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาเช่าที่ไม่ได้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าแต่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เช่าได้ครอบครองทรัพย์สินที่เช่า เพื่อที่จะได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งตามหลักแล้วผู้ให้เช่าจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่า และเมื่อผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าแล้ว จะโต้เถียงว่า ผู้ให้เช่าไม่มีอำนาจให้เช่าไม่ได้
3. ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น สัญญาเช่าทรัพย์สินเป็นสัญญาต่างตอบแทนเนื่องจากว่าคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีหนี้ตอบแทนกัน ซึ่งก็คือ ผู้ให้เช่าต้องให้ผู้เช่าได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าโดยได้รับค่าเช่าเป็นการตอบแทน ในทางตรงกันข้ามฝ่ายผู้เช่าเมื่อได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า มีหน้าที่จ่ายค่าเช่า หากสัญญาเช่านั้นไม่มีการจ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทน ก็อาจไม่ใช่สัญญาเช่า แต่อาจเป็นสัญญาอื่น เช่น สัญญายืม หรือหากเป็นการให้อยู่ในอาคารโดยไม่คิดค่าเช่าก็เป็นเรื่อง สิทธิอาศัย เป็นต้น
4. การเช่ามีกำหนดระยะเวลาจำกัด ซึ่งจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการเช่าเสมอ จะมี 2 ลักษณะ คือ กำหนดเป็นชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี หรือจะกำหนดระยะเวลาการเช่าตลอดอายุของผู้เช่าหรือของผู้ให้เช่าก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ไม่เกิน 30 ปี ตามมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

คว้าโอกาสจาก AEC...พร้อมลุยเพื่อจัดระบบบัญชีให้เป็นระบบสากล
การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินใช้ในอนาคต
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ
หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร
เคล็ดลับในการฝากเงินประจำสำหรับผู้ที่ออมเงินไม่ค่อยได้
การออมได้เพียงคุณรู้จักการใช้เงินให้เป็นก็พอ
ความสำคัญของบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการ
การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ แล้วทำไมต้องทำบัญชี
การออมเงินแบบง่าย ๆ ถ้าเราไม่จ่ายก็จบได้เช่นกัน
มารู้จักการออมเงินกันเถอะ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ค่ารับรอง
Wind and solar power are even more expensive than is commonly thought
ลักษณะของระบบบัญชี
การขายหุ้นเป็นหน่วยรวม

ใส่ความเห็น