ความสำคัญของการตลาด

[Total: 0    Average: 0/5]

ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจอย่างมากที่เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อให้ได้ผลได้เป็นที่น่าพอใจ การตลาดทุกวันนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าหลายล้านบาทต่อปีจึงถือเป็นหัวใจหลักของการนำพาธุรกิจให้เป็นที่รู้จักและประสบผลสำเร็จ

1.ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นกลไกการขับเคลื่อนของธุรกิจ การตลาดจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้จากการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น

2.ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการเพื่อนำไปสู่ที่มาของรายได้และเป็นเครื่องมือการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจเช่นผลกำไรระยะยาว ทำให้สามารถลงทุนสร้างรายได้และผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดการหมุนเวียน การตลาดยังทำให้เกิดองค์กรธุรกิจใหม่ๆในรูปแบบที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาชีพได้เลือกสรร ซึ่งจะเป็นการขยายตัวของกิจการในระบบตลาดได้

3.ความสำคัญต่อหน่วยงาน ของภาครัฐและองค์กรที่ไม่มีการแสวงหาผลกำไรโดยปกติหน่วยงานสถาบันการศึกษา มูลนิธิเพื่อเป็นการกุศลต่างๆเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

4.ความสำคัญต่อผู้บริโภค ที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพได้สะดวก นอกจากนี้การตลาดยังทำให้สินค้าหรือการบริการได้มีกระจายไปตามพื้นที่และทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าหรือการบริการที่พึงพอใจรวมถึงการเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจ

5.ก้าวหน้า ทำให้ประเทศมีเศรษฐกิจการเจริญเติบโตมากขึ้นและมีการกระจายรายได้ลดปัญหาเรื่องการจ้างงานรวมถึงช่วยยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพของสังคมให้สูงยิ่งขึ้นเมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะส่งผลย้อนกลับมาทำให้เศรษฐกิจของสังคมดีขึ้น

ความสำคัญของตลาดนั้นมีเยอะมากถือเป็นตัวช่วยที่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้นด้วยรูปแบบการตลาดที่ทันสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ทำให้รู้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการได้มากขึ้นและยังทำให้ระบบเศรษฐกิจของบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด
สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
หุ้นกู้แปลงสภาพคืออะไร?
เลือกพนักงานบัญชีอย่างไร ...ให้ดูน่าไว้ใจและน่าเชื่อถือ?
10 Ways to Make Extra Money as a Graphic Designer
การออมได้เพียงคุณรู้จักการใช้เงินให้เป็นก็พอ
ห้ามกินน้ำมะพร้าวตอนมีประจำเดือน จริงหรือไม่ มาหาคำตอบกันค่ะ
สุดยอดวิธีเก็บกวาดโต๊ะทำงาน ให้เนี๊ยบนิ้ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
ประเภทของความเสี่ยง
รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน
ทำอย่างไรที่สามารถ Block Facebook Notifications บน Smartphone ของเรา
รูปแบบของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดมีกี่รูปแบบ?

ใส่ความเห็น