ความก้าวหน้าของไอทีและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

[Total: 0    Average: 0/5]

ความก้าวหน้าของไอทีและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นกลไกของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญหลายอย่างจากการพัฒนาที่แบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ

  1. ปรับปรุงอุปกรณ์ ความก้าวหน้าของไอทีและเทคโนโลยี คือการปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะมากขึ้น มีขนาดเล็กมาขึ้น เช่นคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาไปได้ง่ายและมีหน่วยความจำที่สูงขึ้น ฟังก์ชันลูกเล่นเยอะขึ้น ระบบการประมวลผลรวดเร็ว หรือกล้องถ่ายภาพดิจิทัลที่มีวางขายกันหลายยี่ห้อ หลายรูปแบบ ราคาก็ย่อมเยา  รวมถึงความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเช่นประเทศเกาหลีกำลังกำหนดให้ทุกบ้านต้องมีหุ่นยนต์รับใช้หนึ่งตัว
  2. การประยุกต์ ความก้าวหน้าของไอทีและเทคโนโลยีในด้านการประยุกต์ที่มีมากมายจนเหลือวิสัยที่จะนำมาจาระไนได้ทั้งหมด เช่นความก้าวหน้ารูปแบบลักษณะของการประยุกต์ตัวอย่าง การทำเครื่องแสกนเนอร์ที่สามารถใช้อ่านหนังสือหรือข้อความบนกระดาษให้เราฟังได้ การขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และความก้าวหน้าในด้านเทคนิควิธีการพัฒนาซอฟแวร์ด้านการคิดค้นที่ทำให้ผู้พัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์ สร้างสรรค์ผลงานได้เร็วขึ้น
  3. เปลี่ยนแปลงในรูปแบบ ความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานและบริษัท หรือจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ระบบอินเทอร์เน็ตได้เอื้ออำนวยประโยชน์ให้เกิดการทำงานแบบ telecommuting คือผู้ที่ปฏิบัติงานอาจนั่งทำงานอยู่ที่บ้าน โรงแรม  ที่สะดวกทำเวลาใดก็ได้ หรือจะสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล การส่งเมลล์ ก็จะง่ายและช่วยให้ระบบการบริหารการจัดการได้คล่องตัวมากขึ้น

ความก้าวหน้าต่าง ๆ ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปอีกนาน และเราก็คงมีโอกาสเห็นเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ อุปกรณ์แบบใหม่ๆ และการประยุกต์แบบใหม่ที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากในอนาคต เพราะการพัฒนาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ เมื่อมนุษย์ยังต้องการความสะดวกสบายอยู่ จึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้อะไรก็ดูง่ายและราบรื่นไปหมดทุกอย่างแต่ควรเลือกใช้ในทางที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวคุณและสังคม

ใส่ความเห็น