เช็คสิทธิ์ คนละครึ่งเฟสสาม 7 ตรวจสอบ สถานะ

คนละครึ่งเฟสสาม
Click to rate this post!
[Total: 1477 Average: 5]

คนละครึ่งเฟสสาม

คือ มาตราการที่รัฐประกาศออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คนละครึ่งเฟสสาม

การลงทะเบียนสำหรับประชาชน

เริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

5. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

6. ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

 

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 

1. ลงทะเบียนผ่าน คนละครึ่ง.com
2. ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

 

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น

การลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่

ลงทะเบียคนคะครึ่งเฟส3
ลงทะเบียคนคะครึ่งเฟส3

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่

14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่เวลา 6.00-22.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

 1. คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ)
 2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน
 3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

** สำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรับสิทธิในวันที่ 1 ก.ค.64

ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

 1. สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
 2. ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำการ

ร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้า ในวันถัดไป โดยร้านค้าจะได้รับเงินแยกเป็นสองส่วนคือ

 • ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระ (G-Wallet)ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเช้ามืด (02:00 เป็นต้นไป) ของวันถัดไป
 • ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ (สิทธิคนละครึ่ง)ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเย็น (17:30 เป็นต้นไป) ของวันถัดไป

ระยะเวลาการใช้จ่ายและประเภทสินค้าและบริการของโครงการคนละครึ่ง

รายการ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3
1.ระยะเวลาการใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็น

 

(1) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 ไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน

(2)รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 วงเงินสิทธิที่เหลือในรอบที่ 1 สามารถนำมาใช้ในรอบที่ 2 ได้

(ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ของค่าสินค้าและบริการ ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน รอบละ 1,500 บาทต่อคน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ)

2.ประเภทสินค้าและบริการ

 

(ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564)

(1) สินนค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้ารูปแบบ อื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

 

(2) บริการ ได้แก่

(2.1) บริการนวด สปา ทำผม และทำเล็บ

(2.2) บริการประเภทรถโดยสารสาธารณะที่ตรวจสอบได้ เช่นรถสามล้อถีบ เป็นต้น

(2.3) บริการด้านขนส่งสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

(2.4) บริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งนี้ ไม่รามถึง บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card)และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

การสมัครโครงการ “คนละครึ่ง เฟส3”

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการ www.คนละครึ่ง.com

2.คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิ ” เลือก ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนสมัครคนละครึ่ง1

3.หน้าจอจะขึ้น เงื่อนไขให้รับรองการลงทะเบียน ให้ติ๊กที่ช่อง “ตกลงและยินยอมข้างต้น” แล้วกดที่ “ปุ่มยืนยัน” กรุณาอ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3สมัครคนละครึ่งเฟส3

4.ทำการกรอกข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และรหัสหลังบัตร วัน/เดือน/ปีเกิด
 • ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)
 • ส่วนที่ 3 ลักษณะของการทำงาน ประเภทของรายได้ รายได้ต่อเดือนและอาชีพเสริม ให้ครบถ้วนแล้วกดทุ่ม “ลงทะเบียน”

สมัครคนละครึ่ง3 1

5.เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนแล้ว ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ผู้สมัครได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ทำกรอกไว้อีกครั้ง หากตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยัน

สมัครคนละครึ่ง4

6.เมื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ระบบจะส่ง SMS รหัส OTP มายังเบอร์โทรศัพท์/E-mail ที่กรอกไว้ ให้ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร แล้วกดปุ่มยืนยัน

7.ระบบจะแจ้งว่าได้รับเรื่องแล้ว และจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการภายใน 3 วัน

8.เมื่อได้เข้าร่วมโครงแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งยืนยันว่าการลงทะเบียนสำเร็จ

สมัครคนละครึ่ง7 1

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ภายใน 3 วัน จากนั้นขอให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านช่องทางใดก็ได้ ดังนี้

 1. ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย
 2. ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้
 3. ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ และสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ในเวลา 06.00 – 23.00 น.

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด 5 ประโยชน์ กระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสด cashflow คือ ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด สรุป วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด excel งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ทางอ้อม โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด คือ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
อาหารไทย

อาหารคาว 9 ชนิด ยอดนิยม ไทย อะไรบ้าง หรุ่ม ของ

อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เมนูอาหารไทยยอดฮิต 20อาหารไทย อาหารไทยง่ายๆ อาหารไทย10ชนิด อาหารไทยโบราณ อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารไทย 100 เมนู เมนูอาหารไทย แซ่ บ ๆ
ปป

วิธีการพัฒนาและบริหารจัดการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิจัย การบริหารจัดการองค์กรในยุค new normal การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โควิด 19
ปิดกิจการ

เลิกบริษัท 10 ตัวอย่าง ปิดบริษัท งบเลิก ชำระบัญชี

จดทะเบียนเลิกบริษัท สาเหตุการเลิกกิจการ ปิดบริษัท ขั้นตอนการปิดบริษัท การเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการจดเลิกบริษัท สรุป
ภาษีหักณที่จ่าย

50 ทวิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ฟอร์ม ล่าสุด ตัวอย่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ คือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กำหนดเวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีทำ หัก ณ ที่จ่าย วิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด หัก ณ ที่จ่าย ฟรี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ไม่นำส่ง หรือ นำส่งไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี เงินได้ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ภายในประเทศ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ต่างประเทศ
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ปป

การใช้การตลาดผ่านสื่อสังคม (Social Media Marketing) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจออนไลน์

social media marketing หมายถึง social media marketing ข้อดี ข้อเสีย social media marketing มีอะไรบ้าง Social Media Marketing ตัวอย่าง social media marketing สมัครงาน social media ใช้ทำการตลาดได้อย่างไร social media marketing ข้อควรระวัง ลักษณะของ social media marketing

Leave a Comment

Scroll to Top