ข้อดีของการจ้างพนักงานบัญชี…ช่วยจัดการเรื่องการเงินแทนเจ้าของกิจการ

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_178879796

ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทราบดีว่า  เพราะตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการวัดผลงานของการบริหารงานของผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจลงทุนทางด้าน การบริหารกระแสเงินสด และยังช่วยเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อีกด้วย แต่ผู้ประกอบการหลายรายมักจะละเลยกับตัวเลขที่สำคัญเหล่านี้ เพื่อหันไปทำการตลาด หรือการออกไอเดียใหม่ๆ สำหรับสินค้าหรือบริการ  ส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจไม่มีความถนัดทาง ด้านบัญชี ทำให้มีความจำเป็นต้องมีคนคอยมาจัดการกับตัวเลขเหล่านี้แทน

เมื่อไหร่ดี??ที่คุณควรจ้างผู้ทำบัญชี

การที่จะเริ่มสร้างทีมฝ่ายบัญชีของบริษัทขึ้นมาแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าเมื่อไหร่ ที่ผู้ประกอบการควรจ้างพนักงานบัญชี ซึ่งผู้ทำบัญชีก็คือจะต้องทำบัญชีจากการจดบันทึกรายการลงในสมุดบัญชี แล้วทำการจำแนกรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชี โดยจัดทำงบการเงิน เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการทั้งหมด เมื่อเจ้าของกิจการเริ่มต้นธุรกิจ การจ้างผู้ทำบัญชีนับว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้มีแผนจะขยายให้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่  ซึ่งผู้ทำบัญชีจะช่วยให้คุณเริ่มระบบบัญชีเบื้องต้น แล้วจึงเก็บและลงรายการบัญชีแบบถูกต้อง  ด้วยการจัดการรายการทางการเงิน และทำรายงานทางการเงินให้กับเจ้าของกิจการ

ข้อดีของการจ้างพนักงานบัญชี

หากเจ้าของกิจการขาดความรู้ความเข้าใจ  เมื่อทำการวางแผนกระแสเงินสดและงบดุลที่อาจทำให้คุณปวดหัว หรือหากต้องการความช่วยเหลือ การมีผู้ทำบัญชีจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเบื้องต้นในด้านการเงินเพื่อให้คุณบริหารธุรกิจได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และเมื่อคุณเป็นเจ้าของบริษัทคนเดียว ธุรกิจที่ทำที่บ้านจะต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูง การจ้างสมุห์บัญชีประจำอาจจะไม่ไหวยิ่งเป็นธุรกิจแบบบริหารงานคนเดียว  คุณอาจทำบัญชีเองหรือให้ผู้ทำบัญชีช่วยบ้างก็ได้ แต่ควรจะให้สมุห์บัญชีทำเรื่องการวางแผนภาษีสำหรับปลายปีงบประมาณ

สมุห์บัญชีหรือนักบัญชี

สมุห์บัญชีหรือนักบัญชี ในส่วนของการบัญชี (Accounting)  จะทำหน้าที่ตั้งแต่การออกแบบระบบบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี การรายงานทางบัญชี การวางรูปบัญชี การบันทึกบัญชี และการสอบบัญชี  ควรจ้างสมุห์บัญชี เมื่อมีพนักงานเพิ่ม หรือเมื่อถึงจุดๆ ที่คุณอาจเริ่มพิจารณาการเติบโตไปมากกว่าธุรกิจที่ลุยเดี่ยว  ซึ่งการจ้างสมุห์บัญชีเพื่อเสริมทีมฝ่ายบัญชีของคุณโดยจะเข้ามาช่วยในเรื่องทางการเงินต่างๆ อย่างการจ่ายเงินเดือน

การจ้างสมุห์บัญชียังมีประโยชน์ต่อเมื่อคุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างสิทธิในการครอบครองบริษัท เมื่อเปลี่ยนโครง สร้างบริษัท  โดยสมุห์บัญชีจะช่วยแนะนำเรื่องการเงินและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี เมื่อเปลี่ยนจากกิจการเจ้าของคนเดียว มาเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นห้างหุ้นส่วน ฯลฯ เมื่อต้องการมองหาแหล่งการเงินอื่นๆ  อย่างการกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งแนะนำให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีและให้สมุห์บัญชีช่วยเตรียมเอกสารงบการเงินให้เรียบร้อย เพื่อที่จะเข้ามาช่วยในกระบวนการอนุมัติ เมื่อเจ้าของมีความยุ่งยากเรื่องระยะเวลาการชำระเงิน จะทำให้การจัดการบัญชีก็ยากตาม ทำให้ต้องการสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์มากกว่าผู้ทำบัญชีหรือเจ้าของกิจการ  เพราะจะช่วยบริหารเงินสดและบริหารการชำระเงินเพื่อทำให้บริษัทของคุณมีระบบการเงินที่เสถียร

(Visited 73 times, 1 visits today)

Related posts:

อาหารอะไรเอ่ย ?? ยิ่งกินก็ยิ่งหิว [ ตอนที่1 ]
การรับรู้มูลค่าและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
OneNote for iOS and Mac lets you attach files
การออมสำหรับผู้ที่มีรายได้อย่างมนุษย์เงินเดือน
การลงทุนจะต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเอง
เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี
เงินปันผลและหุ้นปันผล
ประเภทและส่วนประกอบที่สำคัญของการทำระบบบัญชีบริษัท
การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน1)
บัญชีเบื้องต้น เดบิต เครดิต ในการทำบัญชีคู่
สุขภาพทางด้านการเงิน มีความแตกต่างกับสุขภาพทางด้านร่างกาย
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
ปรับขนาดตัวอักษรของไอโฟน

ใส่ความเห็น