คำว่า “ข้อความก่อนหน้านี้” เมื่อถูกใช้กับเครื่องหมายวรรคตอนเป็นแนวทางการใช้งานอย่างไร?

อัญประภาษ คือ อัญพจน์แบบไม่เกิน 3 บรรทัด ตัวอย่าง อัญประภาษ ตัวอย่าง อัญพจน์แบบเกิน 3 บรรทัด เน้นเนื้อหา ตัวอย่าง อัญพจน์ เครื่องหมาย ตัวอย่างการเขียนอัญพจน์ อัญประภาษหรืออัญพจน์ การอ้างอิงแบบเชิงอรรถคืออะไร มีกี่ประเภท ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

คำว่า “ข้อความก่อนหน้านี้” เมื่อถูกใช้กับเครื่องหมายวรรคตอนเป็นแนวทางการใช้งานอย่างไร?

การใช้วลี “ข้อความก่อนหน้านี้” เป็นแนวทางในการชี้แจงถึงส่วนของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าวรรคหรือประโยคปัจจุบัน การใช้วลีนี้มักเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อให้ความชัดเจนและเรียกใช้ความรู้สึกและความหมายของผู้เขียนหรือผู้พูดในบริบทที่แน่นอน ดังนั้น มีหลายวิธีที่เราสามารถใช้งาน “ข้อความก่อนหน้านี้” ร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอนได้:

 1. วรรคตอนแบบเส้นขีดใต้ ( _ ) หรือเครื่องหมายจุลภาค ( ; ): โดยส่วนมาก “ข้อความก่อนหน้านี้” จะถูกใช้เพื่อระบุถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประโยคหรือวรรคตอนก่อนหน้า ในกรณีนี้ เครื่องหมายวรรคตอนเป็นเส้นขีดใต้หรือเครื่องหมายจุลภาคจะถูกวางไว้หลังวลี “ข้อความก่อนหน้านี้” เพื่อชี้แจงว่าเนื้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับส่วนก่อนหน้า

  ตัวอย่าง:

  • “เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคืออะไร _ ข้อความก่อนหน้านี้ รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้.”
  • “ทางมันส์เปิดบริการใหม่ที่ชายหาด _ ข้อความก่อนหน้านี้ รีวิวโดยลูกค้าก่อนหน้านี้กล่าวถึงการเปิดให้บริการเพิ่มเติมของทางมันส์.”
 2. วรรคตอนแบบข้อความคำว่า “ที่”: เราสามารถใช้ “ที่” เพื่อเชื่อมโยงวรรคตอนหรือประโยคกับ “ข้อความก่อนหน้านี้” โดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติม แต่อาจต้องใช้สำนวนในบางกรณี

  ตัวอย่าง:

  • “บรรยากาศสนุกสนานที่งานเปิดตัวที่ไปเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การประชุม _ ข้อความก่อนหน้านี้ ลูกค้าได้รับรางวัลและขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมชม.”
 3. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นช่องว่าง (newline): เรายังสามารถใช้การเว้นบรรทัด (newline) เพื่อแสดงถึง “ข้อความก่อนหน้านี้” โดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติม แต่จะต้องใช้สำนวนที่เป็นที่นิยมในกรณีนี้

  ตัวอย่าง:

  • “เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคืออะไร\nข้อความก่อนหน้านี้ รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้.”
  • “ทางมันส์เปิดบริการใหม่ที่ชายหาด\nข้อความก่อนหน้านี้ รีวิวโดยลูกค้าก่อนหน้านี้กล่าวถึงการเปิดให้บริการเพิ่มเติมของทางมันส์.”

การใช้งาน “ข้อความก่อนหน้านี้” ร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอนให้ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้อ่านหรือผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและเตรียมพร้อมสำหรับข้อความในส่วนถัดไปในตอนที่อยู่หลัง “ข้อความก่อนหน้านี้” อย่างชัดเจน

ตัวอย่างของวิธีการใช้งานวลี “ข้อความก่อนหน้านี้” ร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอนในบริบทต่าง ๆ:

 1. ใช้วรรคตอนแบบเส้นขีดใต้ ( _ ) หรือเครื่องหมายจุลภาค ( ; ):

  • “เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองนี้ _ ข้อความก่อนหน้านี้ ถูกรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้.”
  • “ที่จอดรถสำหรับคนพิการ _ ข้อความก่อนหน้านี้ รายงานถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ.”
 2. ใช้ “ที่” เป็นคำเชื่อม:

  • “สนามกีฬาสระบุรี _ ข้อความก่อนหน้านี้ จัดการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติ.”
  • “ห้องอ่านหนังสือ _ ข้อความก่อนหน้านี้ มีบรรยากาศเงียบสงบและเป็นสถานที่ใช้สำหรับการเรียนรู้.”
 3. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นช่องว่าง (newline):

  • “ภูเขาสูงเป็นเส้นแบ่งแดน\nข้อความก่อนหน้านี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภูเขาเป็นเส้นแบ่งแดนระหว่างประเทศ.”
 4. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา:

  • “การแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันนี้\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ ได้กล่าวถึงการเตรียมการของทีมและประเภทการแข่งขัน.”
 5. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อแบ่งประโยค:

  • “ที่ทำงานใหม่มีพื้นที่กว้างขวาง\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ คุณสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าทำงานครั้งแรก.”
 6. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อให้ความเชื่อมโยงแน่นอน:

  • “ห้องอาหารเปิดให้บริการ\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ มีเมนูแนะนำและรายละเอียดการสั่งอาหาร.”
 7. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในกรณีข้อความยาว:

  • “ภาพยนตร์ใหม่ของนักแสดงชื่อดังกำลังเร่งตัว\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ แสดงถึงความคาดหวังจากผู้ชมในหลายประเด็น.”
 8. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในข้อความสั้น:

  • “ร้านกาแฟสุดเก๋ใหม่เปิดแล้ว\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับเมนูและโปรโมชั่น.”
 9. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเน้นส่วนก่อนหน้า:

  • “เทศกาลวันเด็กมาถึงแล้ว\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมและสิ่งสนุกสนาน.”
 10. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อแยกประโยคยาว:

  • “โรงเรียนสร้างสรรค์เป็นสถานที่สนุกสนาน\n_ ข้อความก่อนหน้านี้ พูดถึงแนวคิดในการเรียนรู้และกิจกรรมนอกห้องเรียน.”

การใช้งาน “ข้อความก่อนหน้านี้” ร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอนจะช่วยให้เนื้อหาของข้อความเป็นที่ชัดเจนและความเข้าใจของผู้อ่านมีความสอดคล้องกับบริบทที่ผู้เขียนต้องการให้ถึงถูกต้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ใบเสนอราคา1

ใบเสนอราคา 7 ตัวอย่าง QUOTATION ทำ อังกฤษ

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา

คำนามคืออะไรและเป็นส่วนหนึ่งของประโยคในภาษาอะไร?

คํานาม มีอะไรบ้าง คํานามคืออะไร ภาษาอังกฤษ คํานามคืออะไร ภาษาไทย คํานามคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง คํานามหมายถึง เช่น คํานาม5ชนิด คํานามที่บอกลักษณะของนาม คือ คํานามภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

การสร้างและใช้เน็ตเวิร์กสังคม (Social Networking) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอะไรบ้าง ความ สำคัญ ของ เครือ ขาย สังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน เครือ ข่าย สังคมออนไลน์ มีความ สำคัญ กับ ชีวิตประจำวัน อย่างไร บ้าง สัญลักษณ์ # นิยมใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในข้อใดมากที่สุด ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวอย่าง
แจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ invoice 7 ฟอร์มวางบิล คือ ตัวอย่าง

ใบ invoice คือ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ต่างกันอย่างไร ระเบียบการวางบิล ใบวางบิล ( Billing Note ) ส่วนประกอบใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ฟอร์ม ใบ วาง บิล ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างใบวางบิล
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
ไล่แมลงสาบ

วิธีไล่แมลงสาบ 4 กลัวอะไร มด ยุง หนู เห็น ใน ห้อง

ไล่แมลงสาบ การกำจัดแมลงสาบ กำจัดยุงและแมลง ขับไล่หนู ไล่แมลงสาบ ธรรมชาติ น้ำส้มสายชู ไล่ แมลงสาบ แมลงสาบกลัวอะไร ไล่แมลงสาบ pantip น้ำยาปรับผ้านุ่ม ไล่ แมลงสาบ วิธี กําจัด แมลงสาบ ให้สิ้นซาก วิธีไล่แมลงสาบออกจากห้อง ไล่แมลงสาบในห้องนอน
อาเซียน

อาเซียน 10 ประเทศ เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ เมืองหลวง

อาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ แผนที่ วิทยา รูป ประกอบ ประโยชน์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top