ข้อควรในการตัดสินใจ ในการลงทุนตลาด Forex

[Total: 0    Average: 0/5]

การตลาดForex จะมีการเปิดทำการซื้อขายในเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ซึ่งตลาด Forex หรือเรียกได้ว่า ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงได้มีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปิด 24 ชั่วโมง ทำให้ตลาดได้มีสภาพคล่อง เนื่องจากมีค่าเงินที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละวันจะมีปริมาณในการซื้อขายที่มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ที่จะมีการเข้ามาลงทุนในการตลาด Forex ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวค่าเงิน เนื่องจากความผันผวนและมีการเคลื่อนไหวของทางด้านการเงินตราต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าสินค้า และมีมูลค่าในการลงทุน ที่มีการส่งผลให้เกิดผลกำไรส่วนเพิ่ม เพราะฉะนั้น คุณเองควรทำการศึกษาและทำความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่มีการเกี่ยวข้องในการลงทุน

1.ควรติดตามข่าวสาร เพื่อที่จะมีการนำมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ว่ามีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงิน ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถมีการคาดการณ์ทิศทางของค่าเงินในระยะสั้นได้ รวมไปถึงเพื่อเป็นการวางเป้าหมาย ที่จะเข้ามาซื้อขายค่าเงินในระดับใด

2.อ่านงานวิจัย เพื่อเป็นการหาข้อมูลในการคาดคะเนของระดับค่าเงิน และมีข้อมูลในอดีตที่จะช่วยนำมาประกอบเบื้องต้น เพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อขายค่าเงิน

3.บริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการคาดคะแนวโน้มของค่างเงินบาท อย่างเช่น กรณีค่าเงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีการคาดไว้ และอยู่ในสถานะที่ได้กำไรของอันตราการแลกเปลี่ยน ที่ควรที่จะทำการจัดซื้อหรือขาย เพื่อเป็นการล็อคผลกำไรส่วนที่เพิ่มจากค่าเงิน แต่ทางกลับกันควรที่จะมีการตั้งเป้าหมายกับค่าเงิน สำหรับในกรณีค่าเงิน ที่เกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อเป็นการหยุดการขาดทุน

ดังนั้นการตลาดForex หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดที่ความสำคัญอย่างมาก หากคุณได้ศึกษาเกี่ยวกับตลาดนี้ ก็ย่อมจะทราบข้อมูลต่าง ๆ กันได้เลย และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตลาดที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสิ่งที่น่าติดตามกันเลย ก็ว่าได้ค่ะ ทำให้ใคร ๆ ก็ไม่พลาดกับการติดตาม

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

เมื่อเจ้าของกิจการไม่ใส่ใจในการทำบัญชี จะส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดแค่ไหน?
กฎหมายทั่วไปที่นักบัญชีควรรู้
บัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างอย่างไร
การทำบัญชี “แบบบริหารและการเงิน” มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย...มีประโยชน์มากแค่ไหน??
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อทำบัญชี
ความสำคัญของระบบบัญชีต่อผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์การทำบัญชีต้นทุน..จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องทำ?
ลักษณะงบการเงินแบบเชิงคุณภาพ
คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อความรวดเร็วและไม่ผิดพลาด
มารู้จักความหมายของการปิดบัญชีกัน
มารู้จักงบกำไรขาดทุนกัน
คุณสมบัติของนักบัญชีที่มีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนกันเถอะ
อยากมีทักษะและเรียนรู้หลักการบัญชีได้แม่นยำขึ้นต้องทำอย่างไรบ้าง

ใส่ความเห็น