ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_164110493

1. ผู้ก่อการยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัทด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคล( จำหน่ายที่กรมทะเบียนการค้าราคาแผ่นละ 5 บาท) เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้นั้นจะเหมือนหรืคล้ายกับชื่อที่คนอื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่โดยยื่นแบบจองชื่อดังกล่าวแก่นายทะเบียนผู้ตรวจสอบชื่อและปัจจุบันสามารถจองชื่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งจะทราบผลในวันถัดไปโดยจะแจ้งผลการจองชื่อผ่านทาง e-mail ของผู้จองชื่อนั้นเมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน

2. เมื่อได้ชื่อแล้ว บุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารประกอบแล้วนำไปจดทะเบียน

3. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วผู้ก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่คิดจะจัดตั้งขึ้นนั้นมีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ

4. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัทโดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

5. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทและที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้วผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป

6. กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้ขอจองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

7. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้วกรรมการต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบนำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือนหลังจากการประชุมตั้งบริษัท

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

บัญชีภาษีอากร – บัญชีการเงิน เบื้องต้นที่ควรรู้
ปรับแต่งหน้าจอ Notifications บน iPhone และ iPad ของเราได้เอง
บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
การเก็บภาพในรูปแบบ Video Record บนระบบปฎิบัติการแบบWindows ,OS X และ Linux
มารู้จักการออมเงินกันเถอะ
สมุดบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันมีอะไรบ้าง
ทำไมผู้หญิงถึงต้องแต่งตัวตามแฟชั่น
วิธีทำให้ผิวขาวด้วยวิธีในสไตล์ของคุณ
ลักษณะของระบบบัญชี
ใครก็ทำได้ ใครก็อยากทำ "อาชีพอิสระ"
สูตรทางบัญชี คำนวณ หา ซื้อสุทธิ สูตรหา ยอด ซื้อสุทธิ
OneNote for iOS and Mac lets you attach files
ใครบ้างที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี?
ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี
การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ แล้วทำไมต้องทำบัญชี

ใส่ความเห็น