ขนมอบ อุปกรณ์ ทำง่ายๆ 3 แป้ง อเนกประสงค์ ได้บ้าง

การอบขนม
Click to rate this post!
[Total: 1838 Average: 5]

ขนมอบ

     ขนมอบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารหวานที่มีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล ไข่ไก่ เนย เป็นหลักที่ทำให้สุกด้วยความร้อนจากไอน้ำหรือไฟ ขนมต่างชาติ เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปัง พาย ขนมไทย เช่น ขนมหม้อแกง ขนมแป้งจี่
ขนมอบ1
 
     ขนมอบหรือเบเกอรี่หรือขนมฝรั่ง สันนิษฐานว่าเริ่มมีในเมืองไทย สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างประเทศชาติต่างๆ เช่นฮอลันดา ฝรั่งเศส โปตุเกต ทำให้วัฒนธรรมการเป็นอยู่และอาหารการกินของชาวต่างชาติ ได้แพร่หลายเข้าสู่คนไทย เริ่มจากในราชสำนัก โดยท้าวทองกีบม้ามีหน้าที่เป็นต้นเครื่องทำอาหารให้ราชสำนัก มีชื่อเสียงถึงปัจจุบัน
 
 
ขนมอบ2
      ขนมฝรั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ แรก ๆ พบที่ชุมชนแถวโบสถ์ซางตาครู้ส ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดขนมฝรั่งกุฎีจีนที่ใช้เตาถ่าน และที่สะพานหันเป็นขนมผิงฝรั่ง โดยใช้เตาปิ้งแบบดั้งเดิม ลักษณะมีไฟในเตาด้านล่างและ มีไฟครอบด้านบนอีกที ในเรื่องของเตาทำขนมนี้ จีนนับเป็นชาติแรกที่รู้จักการทำขนมปังที่เรียกว่า โรตี เป็นขนมปังของชาวไหหลำ สำหรับเตามีธรรมเนียมการเอาเกลือมาฝังไว้ใต้เตาแล้วก่ออิฐปิด สุมไฟเข้าไป เกลือจะเป็นตัวกระจายความร้อนทำให้ขนมสุก
 
 

อุปกรณ์เกี่ยวกับขนมอบ

เครื่องใช้ประเภทชั่ง   ตวง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับขนมอบ ในการชั่งและตวงนั้นมีความสำคัญในเรื่องของ การควบคุมปริมาณการใช้ส่วนผสมต่างๆ ให้เป็นไปตามสูตรกำหนด ทำให้ปริมาณที่ใช้อยู่ในสัดส่วนของสูตรสมดุล อันมีผลต่อคุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ขนมอบให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค   ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดจะมีความสำคัญในการช่วยควบคุมปัจจัยการผลิตให้เป็นไปในสภาวะที่เหมาะสม ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง และวัดอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตามมา ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตมีความสำคัญต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้ เพราะแม้ว่าสูตรการผลิตจะดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในขั้นตอนการผลิตมีการใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพแล้วย่อมที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีออกมาได้เช่นกัน อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตขนมอบ ประเภทของเครื่องมือ แบ่งตามหน้าที่และการใช้งานได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. อุปกรณ์ประเภทชั่ง ตวง 2. อุปกรณ์ประเภทเครื่องใช้ 3. อุปกรณ์ประเภททุ่นแรง
1.  ถ้วยตวงมี 2 ชนิดคือ

 

     1.1 ถ้วยตวงของเหลว(liquid measuring cups) ทำด้วยแก้วหรือพลาสติกใส  สำหรับตวงของเหลว เช่น  น้ำมัน น้ำนม  กะทิ  น้ำผลไม้ ฯลฯ มีหลายขนาด  ตั้งแต่ 1, 2 และ 4 ถ้วยตวงขึ้นไป ทุกขนาดมีขีดบอกสัดส่วนและจำนวนเลขอย่างชัดเจน  เช่น   1/4 ,1/3 ,1/2  ,3/4 , 1  ถ้วยตวง

 

วิธีใช้ ถ้วยตวงของเหลว เทของเหลวที่ต้องการใส่ลงในถ้วยที่ตั้งบนพื้นราบให้ระดับสายตามองขีดปริมาตรที่ต้องการ

ชั่งตวงวัด

 
      1.2 ถ้วยตวงของแห้ง (dry measuring  cups) ส่วนใหญ่ทำด้วยอะลูมิเนียม พลาสติก เหล็กไม่เป็นสนิมหรือสเตนเลส ใช้ตวงแป้งชนิดต่างๆ น้ำตาล   นมผง   เนย   ฯลฯ ถ้วยตวงชนิดนี้ทำเป็นชุดมี 4 ขนาด คือ 1 ถ้วยตวง 1/2 ถ้วยตวง 1/3 ถ้วยตวง 1/4 ถ้วยตวง

 

การใช้ถ้วยตวงใช้ถ้วยตวงของตามจำนวนที่ต้องการให้พูนแล้วใช้สันตรงของมีดหรือมีดปาด ปาดส่วนเกินออกให้เสมอขอบถ้วยตวง

ตวงวัด

2. ช้อนตวง (measuring  spoons) ทำด้วยอะลูมิเนียม พลาสติก  เหล็กไม่เป็นสนิมหรือสเตนเลส มี  4 ขนาด คือ  1 ช้อนโต๊ะ  1 ช้อนชา 1/2  ช้อนชา  และ 1/4  ช้อนชา ใช้ตวงส่วนผสมจำนวนน้อย  เช่น  ผงฟู  เกลือ   โซดา  กลิ่นน้ำหอม  ฯลฯ

 

     การใช้ช้อนตวง ตักของตามจำนวนที่ต้องการให้พูน แล้วใช้สันตรงของมีดหรือมีดปาด ปาดส่วนเกินออกให้เสมอขอบช้อนตวง
 
ชอนตวงวัด
 
 
     การเลือกซื้อ ถ้วยตวงและช้อนตวง ที่ทำจากวัสดุต่างๆหลายชนิด ราคาแตกต่างกัน แต่ประโยชน์ในการใช้สอยเหมือนกัน ปริมาณการตวงก็เท่ากัน ฉะนั้น ถ้าจะเลือกซื้อชนิดที่ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม หรือสเตนเลส ราคาแพงกว่าถ้วยตวง ที่ทำด้วยอะลูมิเนียม แต่ทนทานกว่าอะลูมิเนียมราคาแพงกว่าพลาสติก การเลือก ชนิดใดแล้วแต่ความต้องการและงบประมาณ
     การรักษาความสะอาด ควรล้างทุกครั้งหลังจากใช้เสร็จด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ โดยเฉพาะเมื่อใช้ตวงอาหารประเภท ไขมัน นม เนย ฯลฯ เช็ดให้แห้งและสะอาด
3. เครื่องชั่ง (scale) ที่ใช้กันทั่วไปมี 3 ขนาด คือ

 

      3.1  เครื่องชั่งขนาดเล็ก  ทำด้วยโลหะหรือพลาสติก มีทั้งชนิดที่ถอดจานรองออกจากตัวเครื่องได้  สะดวกในการชั่งส่วนผสมจำนวนน้อย  เช่น  ผงฟู  เกลือ  ยีสต์  ฯลฯ     การเลือกซื้อให้ตรงกับงานที่จะใช้ ถ้าใช้ส่วนผสมจำนวนมากควรซื้อขนาดใหญ่ เลือกเครื่องหมายการค้าที่มีคุณภาพสูง ให้ความเที่ยงตรง  การใช้งานควรรองด้วยภาชนะ  กันไม่ให้ส่วนผสมเปื้อนเครื่องชั่ง หลังจากใช้แล้วต้องเช็ดให้สะอาด

 

ขนมอบ6

 
 
     3.2 เครื่องชั่งขนาดใหญ่ ทำด้วยโลหะเคลือบสีป้องกันสนิม เวลาเคลื่อนย้ายไม่ควรจับตรงจานชั่งเพราะจะทำให้เครื่องชั่งคลาดเคลื่อน ขนาดใหญ่มีตั้งแต่ 15 – 30 กิโลกรัม ใช้สำหรับส่วนผสมที่มีจำนวนมาก ปัจจุบันนิยมการชั่งมากกว่าการตวง เพราะได้สัดส่วนคงที่แน่นอน

 

การเลือกซื้อให้ตรงกับงานที่จะใช้ ถ้าใช้ส่วนผสมจำนวนมากควรซื้อขนาดใหญ่ เลือกเครื่องหมายการค้าที่มีคุณภาพสูงให้ความเที่ยงตรง การใช้งานควรรองด้วยภาชนะ กันไม่ให้ส่วนผสมเปื้อนเครื่องชั่ง หลังจากใช้แล้วต้องเช็ดให้สะอาด

ขนมอบ7

 
 
     3.3 เครื่องชั่งดิจิตอล เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิตอลมีหลายขนาดและสีและทำจากหลากหลายวัสดุ เครื่องชั่งดิจิตอลมี การคำนวณน้ำหนักจะโอนให้เป็นสัญญาณดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์และปรากฏ ในรูปแบบดิจิตอล   มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขนาดและรูปร่าง การสอบเทียบน้ำหนัก ขนาดแผ่นและถาด เครื่องชั่งดิจิตอลทุกชนิดมีผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปในราคาและคุณภาพ

 

การเลือกซื้อ ควรเลือกให้ตรงกับงานที่จะใช้  ถ้าใช้ส่วนผสมจำนวนมาก ควรซื้อขนาดใหญ่  เลือกเครื่องหมายการค้าที่มีคุณภาพสูง  ให้ความเที่ยงตรง  การใช้งานควรรองด้วยภาชนะ  กันไม่ให้ส่วนผสมเปื้อนเครื่องชั่ง  หลังจากใช้แล้วต้องเช็ด ให้สะอาด

ขนมอบ8
 
 

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การกำหนดราคา

บัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง แบบบันทึกรายการรับเงินหรือจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

 1. ชื่อบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 2. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายรับ-รายจ่าย
 3. รายการรับเงินหรือจ่ายเงิน
 4. จำนวนเงินที่รับหรือจ่ายจริง
 5. ยอดรวมรายรับและรายจ่ายทั้งหมด
 6. ยอดเงินคงเหลือเมื่อรายรับสูงกว่ารายจ่าย
 
ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 1. ทำให้มีแผนจัดการรายรับ-รายจ่าย ที่มีประโยชน์ ความต้องการและความจำเป็น
 2. ทำให้มีหลักฐานในการรับและจ่ายเงินอย่างมีระเบียบ
 3. ช่วยลดปัญหาการใช้จ่ายเงินมากกว่ารายรับ
 4. ช่วยให้สามารถจัดสรรเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้
 5. ช่วยให้เป็นคนที่มีเหตุผลและรู้จักค่าของเงินมากขึ้น
 6. สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อผลไปปรับปรุงการวางแผนการใช้จ่ายเงินครั้งต่อไป
 
ขนมอบ9
ขนมอบ10
ขนมอบ11
ขนมอบ12
ขนมอบ13
ขนมอบ14
ขนมอบ15
ขนมอบ16
ขนมอบ17ขนมอบ18

คำค้น : ขนมอบ รวม สูตร ขนมอบ ขนมอบ เทียน เมนูขนมอบ การ ทำ ขนมอบ วิธี ทำ ขนมอบ กรอบ ขนมอบ มี อะไร บ้าง ขนมอบ ค วัน เทียน ประวัติ ขนมอบ โรงเรียน ขนมอบ นานาชาติ สูตร ขนมอบ เค้ก และ คุกกี้ ทำ ขนมอบ กรอบ อุปกรณ์ ใน การ ทำ ขนมอบ ขายส่ง ขนมอบ กรอบ ความ หมาย ของ ขนมอบ การ ทำ ขนมอบ กรอบ เกลือชนิดใดที่ไม่นิยมใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ สูตร ขนมอบ ขนมปัง หลักสูตร ขนมอบ ขนมอบ เนย ร้าน ขนมอบ สูตร ขนมอบ กรอบ ขนมอบ กรอบ ญี่ปุ่น ขนมอบ ง่ายๆ บรรจุภัณฑ์ขนมอบ ขนมอบ กรอบ มี อะไร บาง ขนมอบ กรอบ ขนมอบ มีอะไรบ้าง ขนมอบ คือ ถาดใส่ขนมอบ ขนมอบ กรอบ มี อะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ขนมอบ ภาษาอังกฤษ กล่องใส่ขนมอบ

 

ที่มา:sattha.ac.th

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด 5 ประโยชน์ กระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสด cashflow คือ ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด สรุป วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด excel งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ทางอ้อม โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด คือ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
อาหารไทย

อาหารคาว 9 ชนิด ยอดนิยม ไทย อะไรบ้าง หรุ่ม ของ

อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เมนูอาหารไทยยอดฮิต 20อาหารไทย อาหารไทยง่ายๆ อาหารไทย10ชนิด อาหารไทยโบราณ อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารไทย 100 เมนู เมนูอาหารไทย แซ่ บ ๆ
ปป

วิธีการพัฒนาและบริหารจัดการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิจัย การบริหารจัดการองค์กรในยุค new normal การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โควิด 19
ปิดกิจการ

เลิกบริษัท 10 ตัวอย่าง ปิดบริษัท งบเลิก ชำระบัญชี

จดทะเบียนเลิกบริษัท สาเหตุการเลิกกิจการ ปิดบริษัท ขั้นตอนการปิดบริษัท การเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการจดเลิกบริษัท สรุป
ภาษีหักณที่จ่าย

50 ทวิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ฟอร์ม ล่าสุด ตัวอย่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ คือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กำหนดเวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีทำ หัก ณ ที่จ่าย วิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด หัก ณ ที่จ่าย ฟรี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ไม่นำส่ง หรือ นำส่งไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี เงินได้ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ภายในประเทศ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ต่างประเทศ
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ปป

การใช้การตลาดผ่านสื่อสังคม (Social Media Marketing) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจออนไลน์

social media marketing หมายถึง social media marketing ข้อดี ข้อเสีย social media marketing มีอะไรบ้าง Social Media Marketing ตัวอย่าง social media marketing สมัครงาน social media ใช้ทำการตลาดได้อย่างไร social media marketing ข้อควรระวัง ลักษณะของ social media marketing

Leave a Comment

Scroll to Top