การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_58418101

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด ภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

(Visited 8 times, 1 visits today)

Related posts:

ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
Express Recipes: How to make Creamy Papaya Raita
ข้อกำหนด ข้อห้าม การจัดทำตรายาง ในการจดทะเบียนบริษัท
การตลาดคืออะไร
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ให้เช่ารถยนต์ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์
5 ขั้นตอน เปลี่ยนความคิดว่าบัญชียากให้เป็นง่าย
รายละเอียดงบการเงิน มีอะไร
การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน1)
วิธีเลือกเสื้อยืดใส่แล้วให้ดูเท่สำหรับผู้ชาย
บทบาททางการตลาดในการกระจายสินค้า
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาพหลุด ฝาหลัง iPhone 6C รุ่นประหยัด จอ 4 นิ้ว
สินค้าที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเท่านั้น
การทำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย

ใส่ความเห็น