บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตามเงื่อนไข เรียกว่า “การไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ”

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_167842049

การไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ หมายถึง การที่บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเป็นการลดทุนของบริษัทลง โดยปกติการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิมักจะทำเมื่อบริษัทมีเงินสดเกินความจำเป็นและไม่กระทบกระเทือนต่อเงินสดที่ได้ใช้อยู่ตามปกติ ราคาไถ่ถอนหุ้นชนิดนี้มักจะกำหนดราคาไว้สูงกว่ามูลค่าหุ้น
เมื่อทำการไถ่ถอนมาแล้ว บริษัทจะทำการยกเลิกหุ้นเหล่านี้

การบัญชีเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ
1. จะต้องปิดโอนบัญชีหุ้นบุริมสิทธิพร้อมทั้งบัญชีส่วนลด หรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ตามสัตส่วนผลต่างราคาไถ่ถอนกับมูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ไม่ถือเป็น
กำไรหรือขาดทุน
2. ถ้าราคาไถ่ถอนสูงกว่าราคามูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ผลต่างให้เดบิตบัญชีกำไรสะสม
3. ถ้าราคาไถ่ถอนต่ำกว่าราคามูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ผลต่างให้เครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการไถ่ถอน

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

แนวการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร
รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตลาด คือ ?
การบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
เคล็ดไม่ลับการเลือกเสื้อผ้าแฟชั่นให้เหมาะสมกับผิว
รายละเอียดงบการเงิน มีอะไร
การรออมเงินสำหรับส่งลูกส่งหลานเรียน
ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้นกู้และพันธบัตร
สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ
เมนูอาหารที่ช่วยแก้ท้องผูก
กิจการฝากขาย รายได้จากการฝากขาย

ใส่ความเห็น