การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_135495938

ไม่มีใครที่อยากจะพบเจอกับกรณีทุพพลภาพ แต่ถ้าหากต้องพบเจอจริง ๆ ผู้ที่ทำประกันสังคมไว้ ย่อมได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำประกันสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ประกันตน  ที่ได้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นเหตุให้ต้องทุพพลภาพ  จนกระทั่งไม่สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติ ผู้ประกันตนจะยังคงสามารถขอรับเงินชดเชยได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ซึ่งในส่วนของสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เมื่อเกิดกรณีทุพพลภาพ มีดังนี้

ในส่วนของค่ารักษา

  • การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ โดยมีสภาวะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นเรื่องเบิก จากสำนักงานประกันสังคมเอง โดยที่สำนักงานจะต้องจ่ายจริงตามความจำเป็น
  • หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ โดยมีสภาวะเป็นผู้ป่วยใน สถานพยาบาลจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่อง และสำนักงานประกันจะต้องจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้กับผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  • หากเป็นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ในกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ประกันตนจะได้รับค่ารักษาเท่ากับที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 2000 บาท
  • หากเป็นการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชน ในสภาวะผู้ป่วยใน จะได้รับเงินเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 4000 บาท
  • ผู้ประกันตน จะได้เข้ารับการฟื้นฟู ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีค่าฟื้นฟูประมาณ 40000 บาท

ในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน ในกรณีขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่เคยได้รับ เป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต รวมทั้งค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคอีกด้วย

กรณีผู้ทุพพลภาพได้เสียชีวิต

หากผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพได้เสียชีวิต ผู้จัดการศพจะมีสิทธิได้รับค่าทำศพ 40000 บาท  ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง และสำหรับผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 10 ขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยโดยรวมห้าเดือน

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
หลักการของการประกันสังคม
การประกันสังคมในประเทศไทย
เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้
การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
ประกันออนไลน์ข้อของการทำประกัน และวิธีการเลือกซื้อประกัน
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม

ใส่ความเห็น