10 การใช้อินเทอร์เน็ต อย่างปลอดภัย เหมาะสม

การใช้อินเตอร์เน็ต
Click to rate this post!
[Total: 1457 Average: 5]

การใช้อินเทอร์เน็ต อย่างปลอดภัย

 วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์

 • การใช้ username หรือ user ID และ รหัสผ่าน (password) ผู้ใช้ควรเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองในภายหลัง และควรหลีกเลี่ยงการกำหนดรหัสที่เป็นวันเกิด หรือรหัสอื่นๆ ที่ แฮกเกอร์สามารถเดาได้
 • การใช้วัตถุใด ๆ เพื่อการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ บัตร หรือกุญแจ ซึ่งรหัสผ่านไม่ควรใช้ปีเกิด หรือจดลงในบัตร
 • การใช้อุปกรณ์ทางชีวภาพ (biometric device) เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบลักษณะส่วนบุคคลเพื่อการอนุญาตใช้โปรแกรม ระบบ หรือการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์
 • ระบบเรียกกลับ (callback system) เป็นระบบที่ผู้ใช้ระบุชื่อและรหัสผ่านเพื่อขอเข้าใช้ระบบปลายทาง หากข้อมูลถูกต้อง คอมพิวเตอร์ก็จะเรียกกลับให้เข้าใช้งานเอง อย่างไรก็ตามการใช้งานลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าผู้ขอใช้ระบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากตำแหน่งเดิม คือ จากบ้าน หรือที่ทำงาน (หมายเลขโทรศัพท์เดิม)ในขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาอาจต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่า

จาก พรบ. ดังกล่าว สามารถสรุปได้ย่อๆ ดังนี้คือ แบ่งเป็น 10 ข้อห้าม และ 10 ข้อที่ควรกระทำ

10 ข้อห้าม
 1. ห้ามเจาะ ข้อมูลคนอื่นที่ตั้ง Password เอาไว้
 2. ห้ามเอา Password หรือระบบรักษาความปลอดภัยมั่นคงผู้อื่นไปเปิดเผย
 3. ห้ามล้วงข้อมูลคนอื่นโดยยังไม่ได้รับอนุญาต
 4. ห้ามดัก e-mail ส่วนตัวคนอื่นขณะทำการส่ง e-mail
 5. ห้ามแก้ไข ทำลายข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
 6. ห้ามก่อกวน ระบบคนอื่นจนระบบล่ม
 7. ห้ามส่ง ฟอร์เวิร์ดเมลล์รบกวนคนอื่น จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน
 8. ห้ามรบกวน ระบบโครงสร้างทางด้านสาธารณูปโภคและความมั่นคงของประเทศ
 9. ห้ามเผย โปรแกรมที่ใช้ในการทำผิด
 10. ห้ามส่งต่อ ภาพลามกและเนื้อหาที่ทำลายความมั่นคงของประเทศ
10 ควรกระทำ
 1. ทำเปลี่ยน…Password ทุกๆ 3 เดือน
 2. ไม่แชร์…Password กับผู้อื่น
 3. ใช้ Password เสร็จต้องออกจากโปรแกรมทันที
 4. ตั้งระบบป้องกันการเจาะข้อมูล
 5. ควรเก็บรักษาข้อมูลของตนอย่างดีและต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่น
 6. ควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม
 7. ควรแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเจอการกระทำความผิด
 8. ควรบอกต่อคนใกล้ชิด เช่น เพื่อน คนในครอบครัว ให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวัง
 9. ควรไม่ใช้ โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย
 10. ควรไม่หลงเชื่อโฆษณาหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จนอาจถูกหลอกได้

คำค้น : ประโยชน์ ของ โทษ ของ คือ หมายถึง การ ใช้ อย่าง ปลอดภัย ais หรือ อินเตอร์เน็ต วัด ความเร็ว ประวัติ ประโยชน์ ประโยชน์ ของ การ ใช้ อินเตอร์เน็ต หรือ ความ หมาย tot ความ สํา คั ญ ของ วิธี การ เชื่อม ต่อ การ ทํา งาน ของ เกิด ขึ้น ที่ ประเทศ ใด การ ทำงาน ของ และ การ ใช้ งาน ประวัติ ความ เป็น มา ของ ประเทศไทย 3bb การ สืบค้น ข้อมูล ทาง จริยธรรม ใน การ ใช้ เอก ซ์ พล อ เรอ ร์ มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้ สะกด คืออะไร พัฒนาการ ของ ใน ต่าง ประเทศ คุณธรรม จริยธรรม ใน การ ใช้ ประวัติ ใน ประเทศไทย ออฟ ติง อินเตอร์เน็ต การ์ตูน บริษัท ท ริ ป เปิ ล ที จํา กัด สามารถ รับ ส่ง ข้อมูล อะไร ได้ บ้า บริษัท ท รู จํา กัด ถ้าทุกคนมีมารยาทในการใช้ จะเกิดผลดีอย่างไร เบื้องต้น เว็บไซต์ ข้อดีของการใช้ บริษัท ท ริ ป เปิ ล ที จำกัด หน่วยงานใดเป็นผู้เริ่มต้นใช้ ความ สำคัญ ของ สัญลักษณ์ เทคโนโลยี และ เว็บ ต่าง กัน อย่างไร พัฒนาการ ของ ใน ประเทศไทย

ที่มา:baanjomyut.com/library_2/extension-1/information_technology_law_in_thailand/05.html


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 31 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top