การใช้อินเทอร์เน็ต อย่างปลอดภัย 4 ที่ เหมาะสม

การใช้อินเทอร์เน็ต
Click to rate this post!
[Total: 241 Average: 5]

การใช้อินเทอร์เน็ต อย่างปลอดภัย

 วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์

 • การใช้ username หรือ user ID และ รหัสผ่าน (password) ผู้ใช้ควรเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองในภายหลัง และควรหลีกเลี่ยงการกำหนดรหัสที่เป็นวันเกิด หรือรหัสอื่นๆ ที่ แฮกเกอร์สามารถเดาได้
 • การใช้วัตถุใด ๆ เพื่อการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ บัตร หรือกุญแจ ซึ่งรหัสผ่านไม่ควรใช้ปีเกิด หรือจดลงในบัตร
 • การใช้อุปกรณ์ทางชีวภาพ (biometric device) เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบลักษณะส่วนบุคคลเพื่อการอนุญาตใช้โปรแกรม ระบบ หรือการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์
 • ระบบเรียกกลับ (callback system) เป็นระบบที่ผู้ใช้ระบุชื่อและรหัสผ่านเพื่อขอเข้าใช้ระบบปลายทาง หากข้อมูลถูกต้อง คอมพิวเตอร์ก็จะเรียกกลับให้เข้าใช้งานเอง อย่างไรก็ตามการใช้งานลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าผู้ขอใช้ระบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากตำแหน่งเดิม คือ จากบ้าน หรือที่ทำงาน (หมายเลขโทรศัพท์เดิม)ในขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาอาจต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่า

จาก พรบ. ดังกล่าว สามารถสรุปได้ย่อๆ ดังนี้คือ แบ่งเป็น 10 ข้อห้าม และ 10 ข้อที่ควรกระทำ

10 ข้อห้าม
 1. ห้ามเจาะ ข้อมูลคนอื่นที่ตั้ง Password เอาไว้
 2. ห้ามเอา Password หรือระบบรักษาความปลอดภัยมั่นคงผู้อื่นไปเปิดเผย
 3. ห้ามล้วงข้อมูลคนอื่นโดยยังไม่ได้รับอนุญาต
 4. ห้ามดัก e-mail ส่วนตัวคนอื่นขณะทำการส่ง e-mail
 5. ห้ามแก้ไข ทำลายข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
 6. ห้ามก่อกวน ระบบคนอื่นจนระบบล่ม
 7. ห้ามส่ง ฟอร์เวิร์ดเมลล์รบกวนคนอื่น จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน
 8. ห้ามรบกวน ระบบโครงสร้างทางด้านสาธารณูปโภคและความมั่นคงของประเทศ
 9. ห้ามเผย โปรแกรมที่ใช้ในการทำผิด
 10. ห้ามส่งต่อ ภาพลามกและเนื้อหาที่ทำลายความมั่นคงของประเทศ
10 ควรกระทำ
 1. ทำเปลี่ยน…Password ทุกๆ 3 เดือน
 2. ไม่แชร์…Password กับผู้อื่น
 3. ใช้ Password เสร็จต้องออกจากโปรแกรมทันที
 4. ตั้งระบบป้องกันการเจาะข้อมูล
 5. ควรเก็บรักษาข้อมูลของตนอย่างดีและต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่น
 6. ควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม
 7. ควรแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเจอการกระทำความผิด
 8. ควรบอกต่อคนใกล้ชิด เช่น เพื่อน คนในครอบครัว ให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวัง
 9. ควรไม่ใช้ โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย
 10. ควรไม่หลงเชื่อโฆษณาหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จนอาจถูกหลอกได้

ที่มา:baanjomyut.com/library_2/extension-1/information_technology_law_in_thailand/05.html


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 19 เมษายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top