การเขียนแนะนําตัวเอง 8 การแนะนำตัว | ให้น่าสนใจ ประวัติ – PANGpond

เทคนิคแนะตัวเอง
Click to rate this post!
[Total: 942 Average: 5]

การเขียนแนะนําตัวเอง

การเขียนแนะนำตนเอง คือ การเขียนบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเราเอง หรือแนะนำตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก ได้ทราบเกี่ยวกับตัวเราโดยย่อ โดยไม่ต้องแนะนำ หรือซักถามบ่อยๆ ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน ซึ่งต้องสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำให้ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้อ่าน รวมถึงมีความชัดเจน และสละสลวย

แนวทางการเขียนแนะนำตัวเอง

  1. การขึ้นต้น เหมือนการเปิดตัว ควรให้เป็นที่ประทับใจ
  2. บอกชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
  3. บอกวัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด (จังหวัด หรือประเทศ)
  4. สถานภาพทางครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัว มีกี่คน เป็นบุตรคนที่เท่าไร
  5. การศึกษา เรียนจบทางด้านใด หรือเคยเรียนที่โรงเรียนไหนก่อนจะมาเรียนที่ปัจจุบัน
  6. สิ่งที่ชอบ สิ่งที่สนใจ ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก เช่น ร้องเพลง วาดรูป ชอบเล่นกีฬาอะไร เป็นต้น หรืออาจจะเพิ่มเรื่องอาหารที่ชอบ แนวภาพยนตร์ที่ชอบก็ได้
  7. คติเตือนใจ อะไรเป็นสิ่งยึดมั่นในการดำเนินชีวิต มีคำสอนของใครที่ตัวเองยึดถือเป็นคติประจำใจ
  8. การลงท้าย อาจยกบทกลอน บทกวี วาทะของบุคคลสำคัญ ที่คิดว่าเกี่ยวเนื่องกับตัวเรามาเป็นบทสรุปให้เกิดความประทับใจได้

ขอบคุณที่มาบทความ : trueplookpanya.com/learning/detail/34263 07/18/2022


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 16 สิงหาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top