การหาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

[Total: 1    Average: 5/5]

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 200 ครั้งต่อนาที ต้องการออกกำลังกายในช่วง 60-70% จะสามารถคำนวณได้ดังนี้

จากสูตร อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเรา x (เปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ต้องการ / 100) แทนค่า 60% 200 x (60/100) = 120 ครั้งต่อนาที แทนค่า 70% 200 x (70/100) = 140 ครั้งต่อนาที

 

Zone Benefit
Zone 5: Red Line ถ้าไม่ใช้นักกีฬามืออาชีพหรือผู้จริงจังกับการฝึกไม่ควรขึ้นมาแตะโซนนี้ เพราะค่า Heart rate อยู่ที่ 100% อยู่ในช่วงนี้นานๆ อันตรายได้
Zone 4: Anaerobic ร่างกายไม่ใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงาน นิยมใช้ฝึก Interval เพื่อเพิ่ม performance
Zone 3: Aerobic เป็นการออกกำลังกายแอโรบิค ฝึกกล้ามเนื้อหัวใจ ปอดและความอดทน สัดส่วนการใช้คาร์โบฯ จะเยอะกว่าไขมัน
Zone 2: Fat burning ฝึกประคองให้อยู่ในโซนนี้ช่วยในเรื่องการฝึกเพิ่มความอึด (Endurance) ร่างกายเริ่มมีการดึงเอาไขมันมาใช้เผาผลาญ
Zone 1: Easy โซนออกกำลังกายสำหรับมือใหม่ ใช้สำหรับการ recovery ด้วย
(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts:

7 unique egg decorating ideas for you to try this Easter
อยากให้อ่าน ทำอย่างไรดีเมื่อคุณท้อแท้
คุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมของพนักงานบัญชีที่นายจ้างต้องการมากที่สุด
ตราสารอนุพันธ์
ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท
หน้าที่ของการตลาดในการอำนวยความสะดวกของกิจการ
ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีสำหรับกลุ่มบุคคลที่หลากหลายและมีส่วนเกี่ยวข้อง
สิทธิและหน้าที่สำหรับผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย
Apple Server Most Powerful rack optimized server
บริษัทประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดินใหม่ ทุกงวดบัญชี
อาชีพนักบัญชีกับความรู้เฉพาะทาง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินที่่สรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย
การคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตเพื่อคำนวณการขายของกิจการ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ
แนวการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ใส่ความเห็น