การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท (Determining Account Balances)

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_183257003

หลังจากที่ผ่านรายการต่าง ๆ จากสมุดรายวันทั่วไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำงบทดลองซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในบทที่ 5 เพื่อให้การจัดทำงบทดลองเป็นไปได้สะดวก เราจึงควรหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเสียก่อน โดยการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นจะไม่ใช้ปากกา แต่จะใช้ดินสอดำในการหายอดคงเหลือหรือที่มักจะเรียกกันว่า “Pencil Footing” ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าการหายอดคงเหลือนี้ไม่ใช่การบันทึกบัญชี อีกทั้งการหายอดคงเหลือนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการสิ้นสุดกระบวนการจัดทำบัญชี หลังจากจัดทำงบทดลองแล้วยังจะต้องมีการปิดบัญชีหายอดคงเหลือยกไปยกมาของบัญชีต่าง ๆ ซึ่งยังจะต้องผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปอีกครั้งด้วย

ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1. รวมจำนวนเงินทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีต่าง ๆ แล้วเขียนยอดรวมไว้ใต้จำนวนเงินที่อยู่บรรทัดสุดท้าย

2. หาผลต่างระหว่างยอดเงินของด้านเดบิตและด้านเครดิต โดยเอามาลบกัน หากยอดเงินทางด้านใดมากกว่า ให้เขียนยอดคงเหลือไว้ในช่องรายการทางด้านนั้น และจะถือว่ายอดคงเหลือของบัญชีอยู่ด้านนั้น นั่นก็คือหากยอดเงินทางด้านเดบิตของบัญชีใดมากกว่ายอดเงินทางด้านเครดิต บัญชีนั้นก็มียอดคงเหลือด้านเดบิต (Debit Balance) และหากยอดเงินทางด้านเครดิตของบัญชีใดมากกว่ายอดเงินทางด้านเดบิต บัญชีนั้นก็มียอดคงเหลือด้านเครดิต (Credit Balance)

3. หากยอดรวมทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีใดเท่ากัน ไม่มีผลต่าง แสดงว่าบัญชีนั้นไม่มียอดคงเหลือ

 

(Visited 10 times, 1 visits today)

Related posts:

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 2)
Apple sells 10 million iPhone 6 and iPhone 6 Pluses
รูปแบบบัญชีและรายงาน
การตรวจนับสินค้าของผู้สอบบัญชี
เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
ประเภทในการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ
บันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
วิธีจัดการปัญหาภายในบ้านด้วยตัวเราเอง
โปรแกรมบัญชี กรมสรรพากร
สาเหตุของข้อผิดพลาด ทางการเงิน
คำจัดกัดความและความหมายของ "บัญชี"
การตลาดออนไลน์สามารถทำได้ด้วยช่องทางใดบ้าง
ทุนจดทะเบียน บริษัท ขั้น ต่ำ
การใช้ข้อมูลทางบัญชี
วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร

ใส่ความเห็น